Asiantuntijat Savuton Suomi -päivänä: Tupakoinnin lopettamisen tukea tehostettava

Tupakkalain uudistaminen ei yksin riitä, jos halutaan saavuttaa nikotiiniton Suomi, toteavat tupakkapolitiikan asiantuntijat Savuton Suomi -päivänä 31.5.2016 Erityisesti tupakoinnin lopettamisen tuki on yhä heikkoa.

Savuton Suomi 2030 -hanke kysyi yhdeltätoista asiantuntijalta, mitkä ovat tupakkalain keskeiset saavutukset ja toisaalta vielä uudistusta kaipaavat kohteet. Tupakkalain tärkein saavutus on selvä: Vuosituhannen vaihteesta aikuisten tupakointi on vähentynyt kolmanneksen ja nuorten tupakointi puolittunut. Kehittämiskohteita kysyttäessä vastauksissa korostuivat tupakoinnin lopettamisen tuki ja tuotemerkittömät tupakkapakkaukset.

Tampereen yliopiston dosentin Matti Rimpelän mielestä tupakkalaki on ollut tärkein tekijä siinä, että tupakointiluvut on saatu kääntymään laskuun. Rimpelä toimi 1970-luvulla lääkintöhallituksen ylilääkärinä ja on osallistunut aktiivisesti tupakkapolitiikan kehittämiseen. Suurimpana haasteena hän näkee tupakasta vieroituksen.

– Tupakoinnista vieroittaminen alkoi tehostua lääketeollisuuden tuen ansiosta 1990-luvulla, mutta edelleenkin se hakee paikkaansa ammattihenkilöstön osaamisessa.

Tätä tukee myös Suomen ASH:n marraskuussa 2015 TNS Gallupilla teettämä kyselytutkimus tupakoinnin lopettamisesta. Sen mukaan 23 prosenttia tupakoivista ei ollut saanut koskaan sairausvastaanotolla lääkäriltä kehotusta lopettaa tupakointi. Niistä, joita lääkäri oli kehottanut lopettamaan, vain kuusi prosenttia oli ohjattu erilliseen vieroitukseen ja viisi prosenttia oli pyydetty seurantakäynnille. Lopettamista tukevaa lääkitystä oli määrätty lähes joka viidennelle. Puolet vastaajista ei osannut sanoa, millaista tukea he olivat saaneet lopettamiseen.

– Tupakasta vieroituksen vakiinnuttaminen osaksi jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön ydinosaamista on tärkeää. Tämän toteutumiseksi tarvitaan riittävästi resursoitu, valtakunnallinen osaamiskeskus, jonka toiminta on varmistettu ainakin 2030-luvulle saakka, Rimpelä ehdottaa.

WHO kannustaa tuotemerkittömyyteen

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevassa lakiesityksestä puuttuvat tuotemerkittömät tupakkapakkaukset. Tuotemerkittömissä, ”logottomissa” pakkauksissa ei ole tupakkabrändin värejä, logoja tai kuvia.

– Logottomat tupakka-askit vähentävät osaltaan selvästi kulutusta. Niiden pois jättäminen on selvä puute lainsäädännössä, huomauttaa kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Kun perinteinen tupakkamainonta on kielletty, tupakkatuotteiden pakkauksia käytetään yhä enemmän mainontaan. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut tuotemerkittömät pakkaukset 31. toukokuuta vietettävän Maailman tupakattoman päivän tämän vuoden teemaksi.

– Yhdenmukaisten, tuotemerkittömien pakkausten tavoitteena on vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta erityisesti nuorten silmissä ja ehkäistä tupakoinnin aloittamista. Samalla ne lisäävät terveysvaroitusten tehoa, kun mainonnalliset elementit puuttuvat, Hara sanoo.

Savuton Suomi -päivänä juhlitaan tupakkalakia

Savuton Suomi 2030 -verkosto järjestää 31. toukokuuta 2016 ensimmäistä kertaa Savuton Suomi -päivän. Sen tarkoitus on tuoda esiin tänä vuonna 40 vuotta täyttävän tupakkalain saavutuksia, kiittää lakiin vaikuttaneita henkilöitä sekä pohtia, mitä toimia tarvitaan seuraavaksi. Päivän päätapahtuma järjestetään Joensuussa yhdessä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa ja se näkyy eri puolilla maata tapahtumissa ja tempauksissa.