Mitä nyt? 5 x katse tulevaan

Kysyimme viideltä tulevaisuuden tupakkapolitiikan tekijältä, mikä on tupakkalain suurin saavutus. Näin he vastasivat.

Hanna OllilaAsiantuntija Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mikä on mielestäsi tupakkalain suurin saavutus?

Lain suurin saavutus on, että siitä on muodostunut enemmän kuin osiensa summa. Esimerkiksi savuttomien elin- ja työympäristöjen määrätietoinen laajentaminen on vähentänyt tupakan terveyshaittoja aikuisväestössä ja myös suojannut nuoria. Aikuisten tupakoinnin vähentyessä yhä harvempi lapsi ja nuori saa enää kotoa mallin tupakointiin tai altistuu tupakansavulle kasvuympäristöissään. Tupakoinnin sosiaalinen asema on monelta osin murtunut.

Yksi erityisen merkittävä muutos on käynnissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Tupakointi on kuulunut vuosikymmeniä amisopiskelijoiden ‒ ja opettajien ‒ arkeen, tauottaen jokaista koulupäivää. Lakisääteisten tupakointikieltojen tiukennus vuonna 2010 sai kuitenkin monet ammatilliset oppilaitokset tekemään ryhtiliikkeen kieltojen toimeenpanossa. Oppilaitoksen savuttomuus myös nähdään yhä enemmän pelkkiä kieltoja laajempana kokonaisuutena. Vaikka paljon on vielä tehtävää, tulokset alkavat näkyä: ammattiin opiskelevienkin tupakointi on kääntynyt laskuun.

Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?

Nykyään tupakkapolitiikassa pystytään tukeutumaan jo varsin vankkaan tutkimusnäyttöön, sekä kotimaisten että kansainvälisten aineistojen turvin. Näytön perusteella odotankin Suomessa erityisesti yhden kortin kääntämistä: tuotemerkittömien, yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönottoa. Suomen tupakkapolitiikassa on totuttu ottamaan rohkeita askeleita väestön terveys edellä. Tämän linjan toivon jatkuvan myös tulevaisuudessa.


Reetta Honkanen

Ylitarkastaja Reetta Honkanen, Valvira

Mikä on mielestäsi tupakkalain suurin saavutus?

Tupakkalain suurin saavutus on tupakoitsijoiden määrän väheneminen. Suuri haaste puolestaan on tupakkalain tavoitteen aikaansaaminen sovitussa aikataulussa. Haastetta lisää se, että markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia tuotteita, jotka ylläpitävät nikotiiniriippuvuutta ja hidastavat samalla tupakoitsijoiden määrän laskua.

Onko toimeenpanon kannalta odotettavissa uutta tulevaisuudessa?

Lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti ja kansainvälisiltä kentiltä on havaittavissa, että muun muassa perinteisiä tupakkatuotteita koskeva sääntely kiristyy entisestään. Seuraava askel Suomen tupakkalainsäädännön kehittämisessä lienee yhdenmukaisia tupakkatuotepakkauksia koskeva ns. plain packaging -sääntely.


Miikka Vähänen

Erityisasiantuntija Miikka Vähänen, Valtiovarainministeriö

Mikä on mielestäsi tupakkalain suurin saavutus?

Vuonna 2016 voimaan tulleen uuden tupakkalain suurin saavutus on se, että se kokoaa vanhan, vähän sekavan tupakkalain yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Saavutetaanko tupakkalain uudistuksen myötä kustannussäästöjä?

Tupakkalain uudistuksella voidaan vähentää tupakoinnista aiheutuvia haittoja, mikäli tupakoinnin yleisyyttä saadaan vähennettyä. Tupakoinnin vähentyessä sekä tupakoinnin aiheuttamat kustannukset että siitä saadut hyödyt laskevat.

Tupakointi on riskitekijä monessa sairaudessa. Tupakoinnin vähenemisen myötä tupakoinnin aiheuttamat terveydenhuollon kustannukset vähenevät. Tältä osin tupakoinnin väheneminen helpottaa erityisesti terveydenhuoltosektorin painetta isojen ikäluokkien vanhetessa.


Asiantuntija Otto Ruokolainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosOtto Ruokolainen

Mikä on mielestäsi tupakkalain suurin saavutus?

Tupakkalain suurin saavutus on tupakattomien tupakansavulle altistumisen väheneminen. Kenenkään ei pitäisi vasten tahtoaan altistua ympäristön tupakansavulle.

Saadaanko Suomesta nikotiiniton?

Nyt kun lain tavoitteena on nikotiiniton Suomi, tuo se totta kai uusia haasteita verrattuna tilanteeseen, jossa pyritään ehkäisemään ja vähentämään ”ainoastaan” tupakointia. Jotta lain tavoite saavutetaan, nikotiinituotteiden käytön tulisi vähentyä vähintään kymmenen prosenttiyksikköä 15 vuodessa. Tämä voi olla mahdollista, jos tupakoinnin ja muun nikotiinin käytön lopettamisen tukea parannetaan nykyisestä huomattavasti. Myös erityisryhmät (esim. työttömät ja raskaana olevat) tulisi ottaa paremmin huomioon lopettamisen tukea tarjottaessa.


Lakimies Laura Terho, Sosiaali- ja terveysministeriö

Mikä on mielestäsi tupakkalain suurin saavutus?

Suurin saavutus on mielestäni ollut se, että uudella lailla mahdollistettiin aiempaa helpompi puuttuminen parveketupakoinnista aiheutuviin ongelmiin. Lisäksi 24 tunnin aikaraja, joka koskee Euroopan talousalueelta (ETA) tapahtuvaa tupakan maahantuontia, on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää tupakan tuontia Venäjältä ja sitä kautta myös tupakan oletettua päätymistä laittomaan kauppaan.

Voidaanko lainsäädännöllä edistää terveyttä?

Historiasta nähdään, että pian sen jälkeen, kun tupakkalainsäädäntöä on muutettu, lakiin on aina esitetty jälleen uusia kiristysehdotuksia. Jo nyt monet tahot ovat esimerkiksi halunneet Suomeen tupakkapakkausten yhdenmukaistamista (ns. plain packaging). Ilman muuta lainsäädännöllä voidaan edistää terveyttä. Esimerkiksi tupakointikiellot ja saatavuuden rajoitukset ovat tästä hyvä esimerkki. Tietenkään laki yksistään ei riitä tekemään Suomesta savutonta, vaan muun muassa terveysvalistuksella ja vieroituksen tuella on tässä keskeinen rooli.