Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä vahingoittava, estettävissä oleva terveysriski. Tupakkatuotteet sisältävät useita myrkyllisiä aineita, jotka aiheuttavat elimistössä solu- ja perimämuutoksia, kudosvaurioita ja lukuisia sairauksia.

Terveyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että työpaikoilla edistetään savuttomuutta ja tuetaan tupakoinnin lopettamista. Savuttomuus kohentaa tuottavuutta ja työkykyä; sairauspoissaolot vähenevät ja sairauspoissaoloihin liittyvät kustannukset pienenevät. Savuton työpaikka on lisäksi yrityksille loistava brändi- ja imagokysymys. Savuton työympäristö suojaa myös tupakoimattomia passiiviselta tupakoinnilta.

Omin avuin tupakoinnista eroon pääseminen voi olla vaikeaa. Työnantajan tuki onkin tärkeää: Yksi keino on päättää, että meidän työpaikkamme on savuton ja vielä asiaa eteenpäin yhdessä työntekijöiden kanssa. Savuton työpaikka osoittaa, että työnantaja arvostaa työntekijöitään sekä haluaa edistää työntekijöidensä terveyttä, hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Palkitsevinta on ollut, kun yksittäiset työntekijät ovat tulleet kertomaan, että työpaikan savuttomuus on kannustanut heitä lopettamaan tupakoinnin.

Työsuojelupäällikkö Markku Uschanoff, Paroc Group Oy

Työpaikka on savuton, kun

  • työnantaja kannustaa työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen,
  • työterveyshuolto tukee työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa,
  • tupakkalain edellyttämissä sisä- ja ulkotiloissa ei käytetä tupakkatuotteita eikä sähkösavukkeita,
  • työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja ulkoalueella mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ja siten ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sisätiloihin,
  • tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja,
  • kaikki työpaikan tilaisuudet ovat savuttomia,
  • tupakkatuotteita ja ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita ei myydä työpaikan hallinnoimissa tiloissa ja
  • työpaikan savuttomuus ilmaistaan näkyvästi työpaikan tiloissa esimerkiksi tarralla, ja se mainitaan myös työnhakuilmoituksissa.

Savuttomuus on tärkeä asia myös toimialamme vuoksi. Puhtaus ja kauneus eivät oikein sovi yhteen tupakan kanssa.

Henkilöstöjohtaja Terhi Ahvonen, Lumene Oy