fbpx

Savuton työpaikka

Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä vahingoittava, estettävissä oleva terveysriski. Tupakkatuotteet sisältävät useita myrkyllisiä aineita, jotka aiheuttavat elimistössä solu- ja perimämuutoksia, kudosvaurioita ja lukuisia sairauksia.

Terveyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että työpaikoilla edistetään savuttomuutta ja tuetaan tupakoinnin lopettamista. Savuttomuus kohentaa tuottavuutta ja työkykyä; sairauspoissaolot vähenevät ja niihin liittyvät kustannukset pienenevät. Savuton työpaikka on lisäksi yrityksille brändi- ja imagokysymys. Savuton työympäristö suojaa myös tupakoimattomia passiiviselta tupakoinnilta.

Omin avuin tupakoinnista eroon pääseminen voi olla vaikeaa. Työnantajan tuki onkin tärkeää. Savuton työpaikka osoittaa, että työnantaja arvostaa työntekijöitään sekä haluaa edistää työntekijöidensä terveyttä, hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Miksi savuttomuus työpaikalla kannattaa?

Viisi syytä työnantajalle:

 • Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä ja terveyttä vahingoittava terveysriski, joka olisi estettävissä.
 • Sairauspoissaolot vähenevät: mm. riski sairastua sydän-, verenkierto- ja hengityselinten sairauksiin pienenee.
 • Työkyky ja tuottavuus parantuvat.
 • Rahaa säästyy, sillä tupakoinnista aiheutuu 1500-2000 euron lisäkustannus tupakoivaa työntekijää kohden vuodessa: sairauspoissaolot, sairauksien tutkimus- ja hoitokulut, työtehon lasku sekä tuottavuusmenetykset.
 • Savuttomuus on myös imagokysymys: savuttomuuden tukeminen osoittaa, että työnantaja välittää työntekijöiden työhyvinvoinnista.

Viisi syytä työntekijälle:

 • Terveys kohenee, flunssat vähenevät ja unen laatu paranee.
 • Odotettavissa oleva elinikä pitenee: päivittäin askin polttavan elinajan odote on noin kymmenen vuotta lyhyempi kuin ei-tupakoijan.
 • Kunto paranee ja hengittäminen helpottuu.
 • Riski sairastua syöpään tai kuolla äkilliseen sydänkohtaukseen pienenee.
 • Rahaa säästyy: askin päivässä polttanut säästää lopetettuaan n. 3000 €/v, jos askin hinta on noin 9 euroa.

Työpaikka on savuton, kun

 • työnantaja kannustaa työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen,
 • työterveyshuolto tukee työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa,
 • tupakkalain edellyttämissä sisä- ja ulkotiloissa ei käytetä tupakkatuotteita eikä sähkösavukkeita,
 • työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja ulkoalueella mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ja siten ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sisätiloihin,
 • tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja,
 • kaikki työpaikan tilaisuudet ovat savuttomia,
 • tupakkatuotteita ja ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita ei myydä työpaikan hallinnoimissa tiloissa ja
 • työpaikan savuttomuus ilmaistaan näkyvästi työpaikan tiloissa esimerkiksi tarralla, ja se mainitaan myös työnhakuilmoituksissa.