fbpx

Hallinto ja työryhmät


Ohjausryhmä
päättää toiminnan strategisista linjauksista, verkoston toiminnasta ja toimintatavoista. Ohjausryhmä koostuu verkoston jäsenistä.
Puheenjohtaja: professori Kari Reijula, Helsingin yliopisto (kari.reijula@helsinki.fi)
Sihteeri: verkostokoordinaattori Pirjo Parviainen, Suomen ASH (pirjo.parviainen@suomenash.fi)

Työvaliokunta toimii ohjausryhmän tukena. Työvaliokunta ideoi, valmistelee ja toteuttaa verkoston käytännön toiminnan ohjausryhmän linjausten pohjalta.
Puheenjohtaja: professori Kari Reijula
Sihteeri: verkostokoordinaattori Pirjo Parviainen

Tieteellinen neuvottelukunta kokoaa tutkimustietoa vaikuttamistyön, kannanottojen ja aloitteiden tueksi.
Puheenjohtaja: LT Mikael Ekblad, Turun yliopisto, (moekbl@utu.fi)
Varapuheenjohtaja: FaT, dosentti Outi Salminen, Helsingin yliopisto (outi.salminen@helsinki.fi)

Tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet ja asiantuntemusalueet
Tieteellisen neuvottelukunnan tavoitteet

Tupakka- ja nikotiinivieroituksen asiantuntijaryhmä toimii asiantuntijana hyvien vieroituskäytäntöjen eteenpäin viemiseksi.
Puheenjohtaja: erityisasiantuntija Patrick Sandström, Filha (patrick.sandstrom@filha.fi)
Sihteeri: verkostokoordinaattori Pirjo Parviainen

Savuton Suomi 2030 -verkoston toimintaa koordinoi Suomen ASH ry