Savuton Suomi 2030 -verkoston toimintaa koordinoi Suomen ASH ry. Verkoston puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston professori Kari Reijula.

Verkoston ohjausryhmä päättää toiminnan strategisista linjauksista, verkoston toiminnasta ja toimintatavoista. Ohjausryhmä koostuu verkoston jäsenistä ja siinä on 20 jäsentä.

Työvaliokunta toimii ohjausryhmän tukena. Työvaliokunta ideoi, valmistelee ja toteuttaa verkoston käytännön toiminnan ohjausryhmän linjausten pohjalta. Työvaliokunnassa on 8 jäsentä.

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa verkoston toiminnan Veikkauksen tuotoilla.

Savuton Suomi 2030 -verkoston jäsenet:

Allergia- Iho- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, ETRA-liitto ryFilha ry, Hengitysliitto ry, HUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Kirkkohallitus, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT), Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton kunta -ohjelma (Savon Sydänpiiri ry), SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen ASH ry, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry , Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESO, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos

 Miksi yhteistyö savuton Suomi 2030 -verkostossa on tärkeää? Jäsenet vastaavat.

Arvomme:

  • Oikeudenmukaisuus
  • Luotettavuus
  • Vastuullisuus
Tarjoamme tietoa savuttomuuden hyödyistä sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön seurauksista. Toimintamme perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja hyviin käytäntöihin. Työskentelemme tulevien sukupolvien hyväksi.