Tieteellisen neuvottelukunnan tavoitteet

Tieteellisen neuvottelukunnan yleisenä tavoitteena on tukea verkoston toimintaa pysymään tieteellisesti tukevalla pohjalla.

Yksityiskohtaisina tavoitteina on:

 • Tuottaa tieteellistä uskottavuutta poliittiseen päätöksentekoon.
 • Vahvistaa luottamusta siitä, että tieteellisen tutkimuksen näyttö kaikkien tupakka- ja nikotiinituotteiden haitallisuudesta terveydelle on riittävä.
 • Tunnistaa keskeiset ongelmat ja edistää työtä niiden ratkaisemiseksi.
 • Seurata aktiivisesti kansainvälistä tutkimusta ja tuoda esiin sen keskeisiä teemoja.
 • Osallistua aktiivisesti julkiseen keskusteluun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 • Tunnistaa tupakka- ja nikotiinitutkimuksen aukkoja ja edistää niiden tutkimusta Suomessa.
 • Arvioida tieteellisiä perusteita menetelmille, joilla Savuton Suomi 2030 –tavoite saavutetaan.
 • Lisätä Savuton Suomi – ohjelman näkyvyyttä muiden EU- maiden tiedeyhteisöissä.
 • Kannustaa tutkijoita rohkeampaan tutkimusnäytön puolustamiseen julkisessa keskustelussa.
 • Tehdä tupakka- ja nikotiinitutkimusta ymmärrettäväksi väestölle.
 • Osallistua keskusteluun arvovalinnoista (esimerkkinä inhimilliset arvot versus taloudelliset intressit).
 • Kehittää laajempi foorumi tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvän tiedekeskustelun mahdollistamiseksi.
 • Tunnistaa toimenpiteet, jotka on todettu vaikuttaviksi nikotiinin ja tupakan käytön vähentämisessä.
 • Ottaa tutkimukseen perustuen kantaa uusiin tupakka- ja/tai nikotiinituotteisiin.
 • Edistää tupakka- ja nikotiinitutkimuksen parempaa näkyvyyttä joukkotiedotusvälineissä.
 • Tunnistaa aukkoja valtakunnallisessa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä koskevassa tiedonkeruussa ja tilastoinnissa sekä vaikuttaa puutteiden korjaamiseen.
 •  Arvioida Käypä hoito- suosituksen esittämien näyttöön perustuvien toimenpiteiden toteuttamista terveydenhuollossa.
 • Edistää tupakka- ja nikotiinitutkimusta tekevien yhteistyötä.