fbpx

Tätä teemme

Savuton Suomi 2030 -verkoston slogan yhdessä savuttomuuteen kertoo, että edistämme tupakattomuutta ja nikotiinittomuutta yhteistyössä. Toiminnallamme tuemme tupakkalain tavoitetta, joka on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

Tarjoamme tietoa savuttomuuden hyödyistä sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön seurauksista. Laadimme lausuntoja, kannanottoja ja aloitteita sekä pidämme esillä savuttomuuden ja nikotiinittomuuden myönteisiä puolia.

Toimintamme perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja hyviin käytäntöihin. Työskentelemme tulevien sukupolvien hyväksi.

Strategiset linjaukset 2023–2025

Korostamme toiminnassamme nikotiinittomuuden hyötyjä myös kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamisessa.

Korostamme tupakka- ja nikotiinituotteiden vieroituspalveluiden tehostamista ja
saavutettavuutta sekä niistä saatavia terveydellisiä ja taloudellisia hyötyjä.

Edistämme uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden ennakoivaa sääntelyä.

Vuonna 2023

  • Korostamme tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn tärkeyttä erityisesti lasten, nuorten, raskaana olevien ja heidän perheiden kohdalla.
  • Tarjoamme tutkittua tietoa nikotiinista, nikotiinituotteiden käytön seurauksista ja nikotiiniriippuvuudesta.
  • Vaikutamme siihen, että nikotiinituotteista vieroitusta tehdään aktiivisesti ja vieroituspalveluja on helposti saatavilla nuorille ja nuorille aikuisille.
  • Toimimme nikotiinituotteiden käytön laajenemisen estämiseksi ja maahantuonnin rajoittamiseksi.

Arvomme

Oikeudenmukaisuus
Luotettavuus
Vastuullisuus

Visio

Savuton ja nikotiiniton Suomi vuonna 2030.

Historia

Savuton Suomi -hanke sai alkunsa silloisen eduskunnan puhemies Paavo Lipposen vuonna 2006 Lahden Tupakka ja terveys -päivillä esittämästä visiosta. Lipponen korosti puheessaan, että Suomessa tupakoinnin vähentämispolitiikasta olisi aika jo siirtyä tupakoinnin lopettamispolitiikkaan. Hän perusteli aloitetta sillä, että tupakointi on suurin yksittäinen ehkäistävissä oleva terveysriski ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja. Hänen mukaansa Suomi voisi olla savuton vuonna 2040.

Joukko terveysalan vaikuttajia lähti viemään visiota eteenpäin ja Savuton Suomi 2040 -verkosto aloitti työnsä vuonna 2008.  Aluksi tavoitteeksi asetettiin vuosi 2040, jolloin tupakoivien osuus aikuisväestöstä olisi korkeintaan 2 prosenttia.

Sittemmin kansallisista asiantuntijoista koostuva työryhmä totesi, että tavoite savuttomasta Suomesta on saavutettavissa jo vuonna 2030, jos jatketaan entisiä toimia ja kehitetään määrätietoisesti uusia. Tavoitevuosi 2030 otettiin mukaan vuonna 2016 uusittuun tupakkalakiin ja lain tavoitteeksi lisättiin tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Tavoite on saavutettu, jos alle 5 prosenttia aikuisväestöstä käyttää tupakka- tai muita ei-lääkkeelisiä nikotiinituotteita vuonna 2030.

Verkoston toiminta tukee tupakkalain tavoitetta. Tupakkalain tavoitteen myötä verkoston nimi muutettiin Savuton Suomi 2030 -verkostoksi.

Savuton Suomi 2030 -verkoston jäsenet

Allergia- Iho- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ryETRA-liitto ry,  Filha ry, Hengitysliitto ry, HUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS,  Kirkkohallitus, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT)Opetusalan Ammattijärjestö OAJPohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton kunta -ohjelma  (Savon Sydänpiiri ry), SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen ASH rySuomen HammaslääkäriliittoSuomen Kardiologinen Seura Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen LääkäriliittoSuomen Luustoliitto rySuomen Rehtorit rySuomen Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESOTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos

Savuton Suomi -päivä 25.8.2023
Päivän teema on ”Savuton ja nikotiiniton Suomi – hyvinvointia huomiselle”.

Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtaja Kari Reijula kertoo, miksi savuttomat ympäristöt kannattavat

 

Lue lisää strategisista linjauksistamme 2023-2025.