fbpx

Tätä teemme

Savuton Suomi 2030 -verkoston slogan yhdessä savuttomuuteen kertoo, että edistämme tupakattomuutta ja nikotiinittomuutta yhteistyössä. Toiminnallamme tuemme tupakkalain tavoitetta, joka on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

Tarjoamme tietoa savuttomuuden hyödyistä sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön seurauksista. Laadimme lausuntoja, kannanottoja ja aloitteita sekä pidämme esillä savuttomuuden ja nikotiinittomuuden myönteisiä puolia.

Toimintamme perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja hyviin käytäntöihin. Työskentelemme tulevien sukupolvien hyväksi.

Vuonna 2024

  • Tuemme tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotusten toimeenpanoa, erityisesti
    • tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan nostamista 20 ikävuoteen
    • savuttomien ja nikotiinittomien ympäristöjen lisäämistä
    • myyntipaikkojen rajoittamista.
  • Korostamme nuorten nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisyä.
  • Vaikutamme siihen, että laadukas nikotiiniriippuvuuden hoito myös nuorille tulee kiinteäksi ja helposti tavoitettavaksi osaksi hyvinvointialueiden palveluita.
  • Vaikutamme siihen, että tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa kehitettäessä otettaisiin ennakoivasti huomioon uudet tuotteet.

Arvot

Oikeudenmukaisuus
Kunnioittaa jokaisen oikeutta saada tietoa nikotiinittomuuden hyödyistä sekä käytön seurauksista.
Luotettavuus
Perustaa toimintansa tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja hyviin käytäntöihin.
Vastuullisuus
Toimii tulevien sukupolvien hyväksi savuttoman ja nikotiinittoman elinympäristön puolesta.

Visio

Savuton ja nikotiiniton Suomi vuonna 2030.


Savuton Suomi 2030 -verkoston jäsenet

Allergia- Iho- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ryETRA-liitto ry,  Filha ry, Hengitysliitto ry, HUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS,  Kirkkohallitus, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT)Opetusalan Ammattijärjestö OAJPohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton kunta -ohjelma  (Savon Sydänpiiri ry), SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen ASH rySuomen HammaslääkäriliittoSuomen Kardiologinen Seura Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen LääkäriliittoSuomen Luustoliitto rySuomen Rehtorit rySuomen Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESOTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos

Savuton Suomi -päivää vietetään 30.8.2024.

Tänä vuonna teemana on ”Lasten tulevaisuus, aikuisten vastuu”.

Tarjoamme käyttöösi aineistoa hyödynnettäväksi Savuton Suomi -päivän yhteydessä. Voit ladata aineistoa täältä.


Tutustu myös:

Verkoston strategiset linjaukset 2023-2025
Verkoston historia

Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtaja Kari Reijula kertoo, miksi savuttomat ympäristöt kannattavat.

 

Lisää tietoa

Finlex (voimassa oleva): Tupakkalaki 549/2016
STM: Tupakka- ja nikotiinipolitiikka
THL:Tupakka
Valvira: Tupakka