Savuton Suomi 2030 -verkoston strategiset linjaukset 2023–2025

Savuton Suomi 2030 -verkosto tukee ja edistää savuttomaan ja nikotiinittomaan Suomeen tähtääviä toimenpiteitä.

Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä alle 5 % aikuisväestöstä käyttää tupakka- ja muita ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että toiminnassa tunnistetaan väestön sosioekonomiset terveyserot ja niiden edellyttämät erillisratkaisut kuten resurssien kohdentaminen tukitoimissa oikeisiin kohderyhmiin.

Strategisissa linjauksissa esitetään tiivistetysti, millä keinoilla Savuton Suomi 2030 -verkosto tukee tupakkalain tavoitteen saavuttamista.

1) Korostamme toiminnassamme nikotiinittomuuden hyötyjä myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

  • Kerromme nikotiinittomuuden hyödyistä, nikotiinituotteiden käytön haitoista ja riskeistä.
  • Korostamme nuorten nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisemisen ja nikotiinittomien ympäristöjen tärkeyttä.
  • Kannustamme ja tuemme lopettamispäätöksen tekemistä ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista.

2) Korostamme tupakka- ja nikotiinituotteiden vieroituspalveluiden tehostamista ja saavutettavuutta sekä niistä saatavia terveydellisiä ja taloudellisia hyötyjä.

  • Vaikutamme siihen, että laadukas nikotiiniriippuvuuden hoito tulee kiinteäksi ja helposti tavoitettavaksi osaksi kaikkien hyvinvointialueiden palveluita.
  • Vaikutamme siihen, että vieroituksen tuki tulee kiinteäksi osaksi terveydenhuollon henkilöstön koulutusta.
  • Vaikutamme siihen, että nikotiinituotteiden käyttö kirjataan ja se otetaan huomioon vieroituspalveluiden kehittämisessä sekä hoidon laadun seurannassa ja arvioinnissa.
  • Vaikutamme siihen, että tupakka- ja nikotiinituotteista vieroitus on tehokasta ja että erityistä huomiota kiinnitetään niihin, joille käytön lopettaminen on vaikeaa.

3) Edistämme uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden ennakoivaa sääntelyä.

  • Vaikutamme siihen, että tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa kehitettäessä otettaisiin ennakoivasti huomioon uudet tuotteet.
  • Tuemme tupakkaveron säännöllisiä korotuksia.