Savuton Suomi 2030 -verkoston strategiset linjaukset 2023–2025

Savuton Suomi 2030 -verkosto tukee ja edistää savuttomaan ja nikotiinittomaan Suomeen tähtääviä toimenpiteitä.

Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä alle 5 % aikuisväestöstä käyttää tupakka- ja muita ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että toiminnassa tunnistetaan väestön sosioekonomiset terveyserot ja niiden edellyttämät erillisratkaisut kuten resurssien kohdentaminen tukitoimissa oikeisiin kohderyhmiin.

Strategisissa linjauksissa esitetään tiivistetysti, millä keinoilla Savuton Suomi 2030 -verkosto tukee tupakkalain tavoitteen saavuttamista.

1) Korostamme toiminnassamme nikotiinittomuuden hyötyjä myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

  • Kerromme nikotiinittomuuden hyödyistä, nikotiinituotteiden käytön haitoista ja riskeistä.
  • Korostamme nuorten nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisemisen ja nikotiinittomien ympäristöjen tärkeyttä.
  • Kannustamme ja tuemme lopettamispäätöksen tekemistä ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista.

2) Korostamme tupakka- ja nikotiinituotteiden vieroituspalveluiden tehostamista ja saavutettavuutta sekä niistä saatavia terveydellisiä ja taloudellisia hyötyjä.

  • Vaikutamme siihen, että laadukas nikotiiniriippuvuuden hoito tulee kiinteäksi ja helposti tavoitettavaksi osaksi kaikkien hyvinvointialueiden palveluita.
  • Vaikutamme siihen, että vieroituksen tuki tulee kiinteäksi osaksi terveydenhuollon henkilöstön koulutusta.
  • Vaikutamme siihen, että nikotiinituotteiden käyttö kirjataan ja se otetaan huomioon vieroituspalveluiden kehittämisessä sekä hoidon laadun seurannassa ja arvioinnissa.
  • Vaikutamme siihen, että tupakka- ja nikotiinituotteista vieroitus on tehokasta ja että erityistä huomiota kiinnitetään niihin, joille käytön lopettaminen on vaikeaa.

3) Edistämme uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden ennakoivaa sääntelyä.

  • Vaikutamme siihen, että tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa kehitettäessä otettaisiin ennakoivasti huomioon uudet tuotteet.
  • Tuemme tupakkaveron säännöllisiä korotuksia.

Mikä Savuton Suomi 2030 yhteistyöverkosto on?
Tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa kehittävien ja siihen liittyvää työtä tekevien toimijoiden kokoava voima.

Mikä on lisäarvo?
Edistää yhdessä Suomen tupakkalain tavoitteen saavuttamista ja kokoaa toimijat yhteistyöhön.

Arvot

Oikeudenmukaisuus
Kunnioittaa jokaisen oikeutta saada tietoa nikotiinittomuuden hyödyistä sekä käytön seurauksista.

Luotettavuus
Perustaa toimintansa tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja hyviin käytäntöihin.

Vastuullisuus
Toimii tulevien sukupolvien hyväksi savuttoman ja nikotiinittoman elinympäristön puolesta.

Visio

Savuton ja nikotiiniton Suomi vuonna 2030.