fbpx

Sähkösavuke

Sähkösavuke eli sähkötupakka on sähköllä toimiva höyrystinlaite, jossa käytetään nikotiinia sisältävää tai nikotiinitonta nestettä. Suomessa sähkösavukkeisiin saa myydä ainoastaan maustamattomia tai tupakan makuisia nesteitä.  

Sähkösavukkeen käyttötapa muistuttaa tavallisen savukkeen käyttöä. Sähkösavukelaitteet voivat olla ulkonäöltään hyvin erilaisia, mutta ne toimivat samalla periaatteella.  
 
Viime vuosina markkinoille on tullut uudentyyppisiä, niin sanottuja vape-laitteita. Näillä tarkoitetaan yleensä sähkösavukkeen kaltaisia kertakäyttölaitteita, tai laittomilta markkinoilta hankittuja kertakäyttöisiä nikotiinia sisältäviä sähkösavukkeita. 
 
Suomessa sähkösavukkeet rinnastetaan tupakkalaissa muihin tupakkatuotteisiin, joten niiden käyttöä koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin savukkeita. Esimerkiksi tupakkalain määrittelemät myyntirajoitukset ja käyttökiellot koskevat myös sähkösavukkeita. 

Sähkösavukkeita markkinoidaan usein tupakoinnin lopettamisen välineenä, vaikka niiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksista terveyteen ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Jo nykytiedon valossa on selvää, ettei niiden käyttö ole haitatonta. Käypä hoito -suosituksessa korostetaan, että jos sähkösavukkeita käytetään itsenäisesti kuluttajatuotteena (ilman säännöllistä vieroitusohjausta tai muuta seurantaa), sähkösavukkeen käyttö ei ole tutkimuksissa lisännyt tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä.  Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin lopettamiseen. Sähkösavukkeiden ja tupakan yhteiskäyttö on yhtä haitallista tai jopa haitallisempaa kuin pelkkä tupakointi.  

Terveyshaitat

Sähkösavuke ei sisällä tupakkaa eikä sen käytössä tapahdu palamisreaktiota, kuten savukkeita poltettaessa. Sähkösavukehöyryssä on kuitenkin useita terveydelle haitallisia yhdisteitä, joista osa on samoja kuin tupakan savussa.  

Sähkösavukkeiden käyttö haittaa keuhkojen normaalia toimintaa ja alentaa keuhkojen toimintakykyä. Lisäksi käyttö näyttää edesauttavan sydän- ja verisuonitaudeille sekä hengityssairauksille altistavien muutosten syntyä. 

Myös nikotiinilla on terveydelle haitallisia vaikutuksia. Nikotiini muun muassa kuormittaa sydäntä, nostaa sykettä ja altistaa todennäköisesti rytmihäiriöille. Nikotiini häiritsee myös sokeriaineenvaihduntaa ja vähentää insuliiniherkkyyttä lisäten siten kakkostyypin diabeteksen riskiä. On viitteitä siitä, että nikotiini edesauttaisi solujen muuttumista syöpäsoluiksi, lisäisi syöpäsolujen jakaantumista ja pitäisi yllä syöpäkudoksen kehittymistä.  

Nuorena nikotiinille altistuminen aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen rakenteessa ja toiminnassa. Muutokset saavat aikaan muun muassa pitkäkestoista tarkkaavaisuuden vajetta sekä altistavat ahdistus- ja masennusoireille. 

Ympäristöhaitat 

Sähkösavukkeista syntyvä jäte on mahdollisesti vielä vakavampi ympäristöhaitta kuin tupakantumpit, koska se sisältää metallia, elektroniikkaa, kertakäyttöisiä muovipatruunoita, pattereita ja nikotiininesteiden myrkyllisiä kemikaaleja. Lisäksi sähkösavukkeiden elektroniikka sisältää lukuisia raaka-aineita, jotka on louhittava kaivostoiminnalla. Myös kertakäyttöiset sähkösavukkeet ovat ympäristölle haitallisia.