Aikajana

Suomalainen tupakkalaki on menestystarina. 1900-luvun alussa Suomessa kulutettiin savukkeita asukasta kohti enemmän kuin missään muualla, tänään tilanne on täysin toinen. Aikajanalle on koottu keskeisiä tupakkapoliittisia toimenpiteitä, joiden ansiosta olemme edenneet kohti savuttomuutta ja nikotiinittomuutta.

1920-luku

1920-luku

1920-luku Suomessa kulutetaan savukkeita eniten maailmassa asukasta kohti.

1940-luku

1940-luku

1940-luku Suomessa sotien aikana jaetut ns. muonatupakat opettivat miehet tupakoimaan. Sotien jälkeen 76 prosenttia miehistä ja 13 prosenttia naisista tupakoi.

1950-luku

1950-luku

1950-luku

© Lehtikuva / Seppo Saves (Kaksi poikaa tupakalla ravintolassa 1958)

1950

Wynderin ja Grahamin tutkimus tupakoinnin ja keuhkosyövän välisestä yhteydestä julkaistaan USA:ssa.

1954

Dollin ja Hillin englantilaisten lääkäreiden keskuudessa tekemä tutkimus osoittaa, että tupakointi lisää keuhkosyöpäriskiä.

1950-luku

1960-luku

1960-luku

1960-luku

© Lehtikuva (Juhlavieraita Linnan juhlissa 1961)

1960

Miehistä 58 prosenttia ja naisista 14 prosenttia tupakoi. Lääkäriliitto julkaisee kannanoton, että tupakointi on vaarallista terveydelle.

1961

Suomen eduskunta hyväksyy toivomusaloitteen, jossa vaaditaan kiireellisiä toimia tupakoinnin vähentämiseksi.

1964

Yhdysvaltojen korkein lääkintäviranomainen Surgeon General julkaisee raportin tupakoinnin vakavista terveysvaikutuksista.

1960-luku

1970-luku

1970-luku

1970-luku

© Lehtikuva / Vesa Klemetti (1979)

1970

Suomessa miehistä 44 prosenttia ja naisista 16 prosenttia tupakoi.

1971

Tupakkamainonta kielletään televisiossa.

1972

Pohjois-Karjala-projekti käynnistyy.

Mikä oli Pohjois-Karjala-projektin rooli tupakkalain toteutumisessa? Lue professori Pekka Puskan haastattelu.

1976

Eduskunta hyväksyy  yksimielisesti lakiesityksen tupakoinnin vähentämisestä 13.8.1976.  Laki sisältää mm. tupakan mainontakiellon, kiellon myydä tupakkatuotteita  alle 16-vuotiaille, savuttomat julkiset tilat ja tupakointikiellon julkisessa liikenteessä.

Mikä oli tärkein tekijä, että saimme jo 1970-luvulla edistyksellisen tupakkalain? Lue lääketieteen tohtorin Matti Rimpelän haastattelu.

1977

Laki tupakoinnin vähentämisestä tulee voimaan 1.3.1977.

Miten tupakkalain toimeenpano lähti käyntiin? Lue lääkintöneuvos Liisa Elovainion haastattelu.

1978

Tupakkatuotteiden mainontakielto tulee voimaan.

1970-luku

1980-luku

1980-luku

1980

Miehistä 34 prosenttia ja naisista 17 prosenttia tupakoi.

1988

Euroopan ensimmäinen tuotevastuuseen perustuva oikeudenkäynti tupakkayhtiöitä vastaan alkaa Suomessa.

Miten oikeusprosessi vaikutti Suomen tupakkalainsäädäntöön?  Lue emeritusprofessori Erkki Aurejärven haastattelu.

1980-luku

1990-luku

1990-luku

1990-luku

1990

Suomalaismiehistä 33 prosenttia ja naisista 20 prosenttia tupakoi.

1992

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO hyväksyy päätöksen, jolla kielletään tupakointi kaikilla kansainvälisillä lennoilla vuoteen 1996 mennessä.

1995

Työpaikkatupakointi kielletään lainsäädännöllä. Ravintolat jäävät lain ulkopuolelle. Tupakan ostamisen ikäraja nostetaan 16:sta 18:aan vuoteen.

1990-luku

2000-luku

2000-luku

2000-luku

2000

Suomalaismiehistä tupakoi 27 ja naisista 23 prosenttia.

Suomen korkein oikeus hylkää kanteen tuotevastuujutussa: tupakkayhtiöiden ei tarvitse maksaa korvauksia sairastuneille.

2001

Tupakkatuotedirektiivi (2001/37/EY) hyväksytään EU:ssa. Sen myötä tupakkapakkauksiin tulee  uudet, EU-maissa yhdenmukaiset terveysvaroitukset.

Mihin Suomen tupakkalainsäädäntö sijoittuu suhteessa EU-tupakkalainsäädäntöön? Lue STM:n neuvottelevan virkamiehen Meri Paavolan haastattelu.

2003

WHO:n jäsenvaltiot hyväksyvät tupakkapuitesopi-
muksen eli FCTC:n.

Tupakkamainontaa rajoittava direktiivi (2003/33/EY) hyväksytään EU:ssa.

2005

Suomi vahvistaa FCTC-sopimuksen.

2007

Suomessa ravintoloista tulee savuttomia – siirtymäaika on vuoteen 2009 asti. Kuuntele professori Kari Reijulan haastattelu ravintolatupakoinnista Yle Puheella 19.1.2018. 

2008

Entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen esitti Tupakka ja terveys -päivillä vuonna 2006 ajatuksen savuttomasta Suomesta. Joukko terveysalan vaikuttajia lähti viemään ajatusta eteenpäin ja vuonna 2008 perustettiin Savuton Suomi 2040 -hanke, josta tuli myöhemmin Savuton Suomi 2030 -verkosto. Vuosiluku viittaa tupakkalain tavoitevuoteen, jolloin Suomi on toivottavasti savuton.

 

Suomen Syöpärekisterin animaatio vuosilta 1953-2008 havainnollistaa, että tupakoinnin väheneminen on laskenut selvästi miesten keuhkosyöpätapauksia. Vain joka kolmas keuhkosyöpä löydetään naisilta, mutta heidän osuutensa on kasvanut, koska naisten tupakointi on yleistynyt miehiä myöhemmin.

2000-luku

2010-luku

2010-luku

2010-luku

2010

Suomalaismiehistä tupakoi 23 prosenttia, naisista 16 prosenttia. Tupakkalain tavoitteeksi otetaan haittojen vähentämisen sijasta tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa vuoteen 2040 mennessä (ns. Endgame-ajattelu).

Helsingin hovioikeus hylkää kanteet tupakkayhtiöitä vastaan ns. kevytsavukeoikeudenkäynnissä. Tupakkayhtiöt jäävät jälleen kerran ilman korvausvelvoitteita.

2012

Suomessa tulee voimaan tupakkatuotteiden esilläpitokielto myyntipisteissä.

2014

Euroopan unioni hyväksyy ajanmukaistetun tupakkatuotedirektiivin (2014/40/EU), jonka myötä tupakkapakkauksissa tulee olla kuvaa ja tekstiä sisältävät terveysvaroitukset.

2015

Suomalaismiehistä tupakoi 16 prosenttia, naisista 12 prosenttia.

2016

Tupakkalain kokonaisuudistus tulee voimaan. Tupakkalain tavoitteeksi otetaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Miksi tupakkalakia tarvitaan? Lue Suomen ASH ry:n toiminnanjohtajan Mervi Haran haastattelu.

2010-luku

2020-luku

2020-luku

Mentoli tupakointituotteiden makuaineena kielletään.

 

Tupakan filttereiden ympäristövaikutukset EU:n muovidirektiiviin.

 

Tupakkapakkauksista yhdenmukaiset: ei logoja, vain yksi väri, varoitustekstit ja -kuvat.

 

Leikkipuistot ja uimarannat savuttomiksi.

2020-luku

2030-luku

2030-luku

2030-luku

Jos tupakkalain tavoite toteutuu, alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin.

Saadaanko Suomesta nikotiiniton? Lue viiden tulevaisuuden tupakkapolitiikan tekijän haastattelu.

2030-luku