Tietosuojaseloste

25.5.2018
8.2.2019 Lisätty Liputamme savutonta Suomea® -tavaramerkki.
21.1.2020 Rekisterin nimi muutettu sidosryhmärekisteriksi.
22.12.2020 Poistettu tieto materiaalitilauksien osalta.
25.5.2023 Päivitetty osoite ja kohdan 5. rekisterin sisältämiä tietoja.

Savuton Suomi 2030 -verkoston tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen ASH ry
Valimotie 17-19, 00380 Helsinki
(Y-tunnus 107800-0)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

verkostokoordinaattori Pirjo Parviainen
pirjo.parviainen@suomenash.fi
Suomen ASH, Valimotie 17-19, 00380 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Savuton Suomi 2030 -verkoston sidosryhmärekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Savuton Suomi 2030 -verkoston sidosryhmärekisteriä käytetään tiedon välitykseen ja  yhteydenpitoon verkoston- ja työryhmien jäsenien kanssa.

5. Rekisterien sisältämät tiedot

Verkoston ja työryhmien jäsenet: työryhmän nimi, jäsenen nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tilaisuuksien osallistujat: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja tilaisuuteen osallistumiseen liittyviä tietoja (esim. osallistumistapa ja ruokavalio). Tilaisuuden jälkeen poistamme osallistujan tiedoista muut tiedot paitsi nimeä ja sähköpostiosoitetta, joita käytetään yhteydenpidossa henkilön suostumuksella.

Liputamme savutonta Suomea® -tavaramerkki: hakijan tiedot (yrityksen/järjestön/yhdistyksen/yhteisön nimi ja osoite), yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), perustelu tavaramerkin käyttöluvan hakemiselle sekä tieto voidaanko hakijan nimi julkaista savutonsuomi.fi -verkkosivuilla.

Suomen ASH voi olla rekisterissä oleviin henkilöihin yhteydessä, jos tietojen luovuttaja on antanut siihen suostumuksensa. Tällöin säilytämme yhteystietona nimen ja sähköpostiosoitteen. Yhteystietoja säilytetään asian hoitamisen ajan/voimassaoloajan tai kunnes tiedot pyydetään poistamaan.

6. Varsinaiseen toimintaan liittyvät tietolähteet

Saamme tiedot ensisijaisesti henkilöltä itseltään. Tiedot kertyvät työryhmien jäsenyydestä, tilaisuuteen ilmoittautuessa ja muusta yhteydenpidosta.

 7. Verkkopalvelun käyttäminen

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Verkkosivu savutonsuomi.fi käyttää kolmannen osapuolen evästeitä.

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle (esim. kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet).  Käytämme evästeitä myös seuratessamme, kuinka sivustoja käytetään. Keräämme tilastollista tietoa (Google Analytics) kävijämääristä, seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden toimimiselle.

Evästeasetukset Chrome
Evästeasetukset Firefox
Evästeasetukset Internet Explorer
Evästeasetukset Safari

8. Tietojen luovutukset

Suomen ASH ei luovuta yhteystietoja ulkopuolisille tahoille ja hyödyntää niitä vain omassa toiminnassaan. Ainoastaan tilaisuuksien osallistujatiedoista koottu ikä ja sukupuolitieto luovutetaan vuosi- tai muiden selvitysten yhteydessä avustuksen myöntäjälle.

9. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Suomen ASH ei luovuta tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Tietojen käsittelyoikeus on Suomen ASH:n henkilöstöllä tai rajatusti henkilöstöllä. Tietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muilla teknisillä ratkaisuilla.

11. Tarkastusoikeus

Omia tietojaan voi pyytää tarkastettavaksi osoittamalla pyyntö kirjallisesti Pirjo Parviaiselle (yhteystiedot kohdassa 2). Tietoja voi pyytää ilman kustannuksia kerran vuodessa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus suostumuksen peruuttamiseen, tarkistaa tietoja ja pyytää korjausta niihin, rajoittaa tietojen käsittelyä ja pyytää tietojen poistoa kokonaan tekemällä kirjallisen pyynnön Pirjo Parviaiselle (yhteystiedot kohdassa 2).

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU 2016/679:n 77 artiklan asetusta.

13. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme asiasta sähköpostitse tai verkkosivuillamme.