fbpx

Tieteellinen neuvottelukunta

(Päivitetty 22.2.2021)

Savuton Suomi 2030 -verkoston tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet ja asiantuntemusalueet

LT Mikael Ekblad, Turun yliopisto
moekbl@utu.fi
Lääketiede: Raskauden aikainen tupakointi

LT Saana Eskelinen, HUS
saana.eskelinen@hus.fi
lääketiede: tupakointi ja vakavat mielenterveyden häiriöt

EHL, HLT, dosentti Anna Maria Heikkinen, Helsingin yliopisto
anna.m.heikkinen@helsinki.fi
Hammaslääketiede: Tupakka ja suun terveys

VTT, FT, dosentti, professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
heikki.hiilamo@helsinki.fi
Sosiaalipolitiikka: Tupakkateollisuuden strategiat

LT, erikoislääkäri, (kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) Maria Juusela, DAT:n puheenjohtaja
maria.juusela@pikkujatti.fi
Lääketiede: Tupakointi ja raskaus, tupakoinnin lopettaminen raskauden aikana, keuhkoputkien supistumisherkkyys, ahtauttavat keuhkosairaudet (astma ja keuhkoahtaumatauti), keuhkojen toimintakykymittaukset, keuhkosairauksien diagnostiikka ja hoito, epidemiologia, lasten ja aikuisten suorituskyvyn arviot

LKT, dosentti, professori Jaakko Kaprio, Helsingin yliopisto
jaakko.kaprio@helsinki.fi
Lääketiede: Tupakkateollisuuden strategiat, nikotiiniriippuvuuden genetiikka ja epidemiologiaPhD, Taru Kinnunen, Helsingin yliopisto
taru.kinnunen@helsinki.fi
Käyttäytymislääketiede: Nikotiiniriippuvuus ja sen hoito, päihde- ja mielenterveysongelmat ja tupakointi,
Käypä hoito -suosituksen ja terveyspalvelujen toteutus, terveydenhuollon ammattilaisten koulutus

FT, dosentti Tellervo Korhonen, Helsingin yliopisto
tellervo.korhonen@helsinki.fi
Kansanterveystiede: Nikotiiniriippuvuus ja sen hoito, tupakointi ja muut päihteet, tupakointi ja mielenterveysongelmat

LT, dosentti, professori Tiina Laatikainen,  Itä-Suomen yliopisto/THL
tiina.laatikainen@thl.fi
Lääketiede: Tupakka ja sairaudet

LT, dosentti Witold Mazur, HUS
witold.mazur@hus.fi
Lääketiede: COPD (etiologia, diagnostiikka ja hoito), kroonisen keuhkosairauden fenotyypit

FT, dosentti Miina Ollikainen, Helsingin yliopisto
miina.ollikainen@helsinki.fi
Kansanterveystiede: Tupakoinnin genetiikka ja epigenetiikka, tupakoinnin epigeneettiset biomarkkerit

LT, dosentti Eeva Ollila, Suomen Syöpäyhdistys
eeva.ollila@cancer.fi
Lääketiede: Terveys- ja tupakkapolitiikka globaalisti, EU:ssa ja kansallisesti, terveyden edistäminen

VTM, tohtorikoulutettava, Hanna Ollila, THL
hanna.ollila@thl.fi
Sosiaalipsykologia: Tupakkahaittojen ehkäisy, opiskeluyhteisöissä toteutetut interventiot

FT Meri Paavola, STM
meri.paavola@stm.fi
Kansanterveystiede: EU/Tupakkatuotedirektiivi

LT, dosentti Kristiina Patja, Helsingin yliopisto
kristiina.patja@helsinki.fi
Lääketiede: Tupakkariippuvuus ja sen hoito, vierotuspalvelut; eHealth, Tupakoimattomuuden edistämisen politiikka

FT, dosentti Maarit Piirtola, Helsingin yliopisto
maarit.piirtola@helsinki.fi
Liikuntatiede: Tupakointi ja liikunta
Kansanterveystiede: tupakoinnin ja tupakkariippuvuuden yhteys masennukseen ja elintapoihin

VTT, dosentti Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto
ossi.rahkonen@helsinki.fi
Sosiologia: Tupakoinnin historia, tupakoinnin sosioekonomiset erot

LT Matti Rautalahti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
matti.rautalahti@duodecim.fi
Lääketiede: Sähkösavukkeet ja nuuska, mediakampanjat nuorille, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy

LT, professori Kari Reijula, Helsingin yliopisto
kari.reijula@helsinki.fi
Lääketiede: Ympäristön tupakansavulle altistuminen, tupakasta vieroituksen hyvät käytännöt

Kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä, Tampereen yliopisto, SOC, terveystieteiden yksikkö
arja.rimpela@tuni.fi
Sosiaaliepidemiologia: Nuorten tupakkatuotteiden (ml. sähkösavukkeet, nuuska, vesipiippu) käyttö, sen muutokset ja determinantit (mm. sosioekonomiset erot ja niiden muutokset, perheen tupakointi), tupakkalain toteutumisen arviointi (nuoret)

FaT, dosentti Outi Salminen, Helsingin yliopisto
outi.salminen@helsinki.fi
Farmakologia: Nikotiinin farmakologiset vaikutukset, nikotiiniriippuvuus, nikotiinin ja muiden riippuvuutta aiheuttavien yhdisteiden yhteisvaikutukset

HLT, dosentti, professori Timo Sorsa,  Helsingin yliopisto
timo.sorsa@helsinki.fi
Hammaslääketiede: Tupakka ja suun terveys

LT Eeva-Liisa Tuovinen, Helsingin yliopisto
eeva-liisa.tuovinen@helsinki.fi
Lääketiede: Tupakointi ja paino, tupakkariippuvuus ja sen hoito, tupakointivieroituspalvelut

LT, dosentti, professori Tuula Vasankari, Filha
tuula.vasankari@filha.fi
Lääketiede: Tupakka ja keuhkosairaudet, varusmiesten tupakointi

LKT, professori (emer.) Kirsi Vähäkangas,  Itä-Suomen yliopisto
kirsi.vahakangas@uef.fi
Toksikologia, farmakologia: Tupakan ainesosien toksisuus ja toksisuuden, mekanismit, varsinkin bentso(a)pyreeni ja nikotiini; sikiön altistuminen ja sikiötoksisuus, tieteellisen tutkimuksen etiikka

Puheenjohtaja:
LT Mikael Ekblad
Turun yliopisto
moekbl@utu.fi

Varapuheenjohtaja:
FaT, dosentti Outi Salminen
Helsingin yliopisto
outi.salminen@helsinki.fi