Savuton Suomi 2030 -verkoston tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet ja asiantuntemusalueet

LT Mikael Ekblad, Turun yliopisto
mikael.ekblad@utu.fi
Lääketiede: Raskauden aikainen tupakointi

VTT, dosentti Ari Haukkala, Helsingin yliopisto
ari.haukkala@helsinki.fi
Sosiaalipsykologia: Nuorten tupakoinnin ehkäisy

HLT, EHL Anna Maria Heikkinen, Helsingin yliopisto
anna.m.heikkinen@helsinki.fi
Hammaslääketiede: Tupakka ja suun terveys

VTT, FT, dosentti, professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
heikki.hiilamo@helsinki.fi
Sosiaalipolitiikka: Tupakkateollisuuden strategiat

FT Jenni Hällfors, Helsingin yliopisto
jenni.hallfors@helsinki.fi
Genetiikka: Nikotiiniriippuvuuden genetiikka

LKT, dosentti, professori Jaakko Kaprio, Helsingin yliopisto
jaakko.kaprio@helsinki.fi
Lääketiede: Tupakkateollisuuden strategiat, nikotiiniriippuvuuden genetiikka ja epidemiologia

PhD, Taru Kinnunen, Helsingin yliopisto
taru.kinnunen@helsinki.fi
Käyttäytymislääketiede: Nikotiiniriippuvuus ja sen hoito, päihde- ja mielenterveysongelmat ja tupakointi,
Käypä hoito -suosituksen ja terveyspalvelujen toteutus, terveydenhuollon ammattilaisten koulutus

FT, dosentti Tellervo Korhonen, Helsingin yliopisto
tellervo.korhonen@helsinki.fi
Kansanterveystiede: Nikotiiniriippuvuus ja sen hoito, tupakointi ja muut päihteet, tupakointi ja mielenterveysongelmat

LT, dosentti, professori Tiina Laatikainen,  Itä-Suomen yliopisto/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
tiina.laatikainen@thl.fi
Lääketiede: Tupakka ja sairaudet

LT, dosentti Witold Mazur, HUS
witold.mazur@hus.fi
Lääketiede: COPD (etiologia, diagnostiikka ja hoito), kroonisen keuhkosairauden fenotyypit

HLT, dosentti, professori Heikki Murtomaa, Helsingin yliopisto
heikki.murtomaa@helsinki.fi
Hammaslääketiede: Tupakka ja suun terveys, tupakka ja hammaslääkäri

LT, dosentti Eeva Ollila, Suomen Syöpäyhdistys
eeva.ollila@cancer.fi
Lääketiede: Terveys- ja tupakkapolitiikka globaalisti, EU:ssa ja kansallisesti, terveyden edistäminen

FT Meri Paavola, STM
meri.paavola@stm.fi
Kansanterveystiede: EU/Tupakkatuotedirektiivi

LT, dosentti Kristiina Patja, Promedico
kristiina.patja@promedico.fi
Lääketiede: Tupakkariippuvuus ja sen hoito, vierotuspalvelut; eHealth, Tupakoimattomuuden edistämisen politiikka

FT Maarit Piirtola, Helsingin yliopisto
maarit.piirtola@helsinki.fi
Liikuntatiede: Tupakointi ja liikunta

VTT, dosentti Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto
ossi.rahkonen@helsinki.fi
Sosiologia: Tupakoinnin historia, tupakoinnin sosioekonomiset erot

LT Matti Rautalahti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
matti.rautalahti@duodecim.fi
Lääketiede: Sähkösavukkeet ja nuuska, mediakampanjat nuorille, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy

LT, professori Kari Reijula, Helsingin yliopisto
kari.reijula@helsinki.fi
Lääketiede: Ympäristön tupakansavulle altistuminen, tupakasta vieroituksen hyvät käytännöt

LT, hall. tiet. maisteri, M.Sc. Epidemiology Arja Rimpelä, Tampereen yliopisto
arja.rimpela@uta.fi
Sosiaaliepidemiologia: Nuorten tupakkatuotteiden (ml. sähkösavukkeet, nuuska, vesipiippu) käyttö, sen muutokset ja
determinantit (mm. sosioekonomiset erot ja niiden muutokset, perheen tupakointi), tupakkalain toteutumisen arviointi (nuoret)

FaT, dosentti Outi Salminen, Helsingin yliopisto
outi.salminen@helsinki.fi
Farmakologia: Nikotiinin farmakologiset vaikutukset, nikotiiniriippuvuus, nikotiinin ja muiden riippuvuutta aiheuttavien yhdisteiden yhteisvaikutukset

HLT, dosentti, professori Timo Sorsa,  Helsingin yliopisto
timo.sorsa@helsinki.fi
Hammaslääketiede: Tupakka ja suun terveys

LT, dosentti, professori Tuula Vasankari, Filha
tuula.vasankari@filha.fi
Lääketiede: Tupakka ja keuhkosairaudet, varusmiesten tupakointi

LKT, professori (emer.) Kirsi Vähäkangas,  Itä-Suomen yliopisto
kirsi.vahakangas@uef.fi
Toksikologia, farmakologia: Tupakan ainesosien toksisuus ja toksisuuden, mekanismit, varsinkin bentso(a)pyreeni ja nikotiini; sikiön altistuminen ja sikiötoksisuus, tieteellisen tutkimuksen etiikka

Yhteystiedot:

Tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja
professori (emer.)
Kirsi Vähäkangas
kirsi.vahakangas@uef.fi

Tieteellisen neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
dosentti Eeva Ollila
eeva.ollila@cancer.fi