Yhdessä savuttomuuteen

Miksi verkostoyhteistyö on tärkeää? Onko Suomi savuton vuonna 2030?

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

”Verkoston jäsenillä on kaikilla selvä yhteinen tavoite, mihin olemme sitoutuneet suurella tahdolla. Sen saavuttaminen vaatii paljon toimenpiteitä lainsäädännön muutoksista asenteisiin ja aina siihen  keskeisimpään asiaan, tupakoitsijan tukeen. Yksin ei tavoitetta saavuteta.

Savuttoman Suomen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatii toteutuakseen kaikki suunnitellut toimenpiteet. Osaratkaisuun ei ole syytä tyytyä. Suomalaisilla on oikeus savuttomaan ympäristöön. Uskomme vahvasti, että vuonna 2030 kaikilla on mahdollisuus elää ja kasvaa savuttomassa ympäristössä.”

EHYT ry

”Yhteistyössä on voimaa. Jokainen verkostoon kuuluva järjestö tuo siihen omaan erityisosaamiseensa liittyvän näkökulman. Yhtenä useamman toimijan muodostamana rintamana pystymme olemaan tehokkaampia ja vaikuttavampia.

Tupakointi on viime vuosina vähentynyt kaikissa väestöryhmissä. Savuton Suomi 2030 -tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen määrätietoista työskentelyä. Jo tehtyjen tai meneillään olevien lainsäädäntöön ja valistukseen liittyvien toimenpiteiden rinnalle tarvitaan myös uudenlaisia toimenpiteitä. Tavoitteeseen päästään, kun kaikki toimijat sitoutuvat työskentelemään määrätietoisesti sen saavuttamiseksi.”

Filha ry

”Olemme Suomessa edenneet hienosti savuttomalla tiellä. Tupakointi on vähentynyt ja suomalaisten terveys sen myötä parantunut. Tästä huolimatta erityisesti tiettyjen runsaasti tupakkatuotteita käyttävien väestöryhmien tupakoinnin lopettamisen tukea tulee kehittää, ja se vaatii edelleen paljon työtä.

Savuttomuustyö edellyttää paitsi poliittisia ja konkreettisia päätöksiä, myös jatkuvaa tiedottamista sekä vieroituspalvelujen kehittämistä entistä toimivammiksi. Tätä työtä riittää myös järjestökentälle, ja siinä yhteistyö tukee ja antaa voimaa ratkaista näitä haasteita. Savuton Suomi 2030 -verkosto luo yhteishenkeä ja tuo painoarvoa terveyden edistämiseen sekä avaa asenneilmapiiriä. Yhteisillä toimilla pääsemme tavoitteeseemme – savuton ja nikotiiniton Suomi vuonna 2030.”

Hengitysliitto ry

”Savuttomuus ja savuttomat elinympäristöt ovat kaikille hyväksi. Elintärkeitä ne ovat hengityssairautta poteville ihmisille. Hengitysterveyden edistäminen merkitsee hyvään hengitys- ja sisäilmaan liittyvien asioiden nostamista esille sekä liikunnan, terveellisten elämäntapojen ja savuttomuuden puolesta puhumista. Tupakoinnin lopettajille tulee olla tarjolla riittävästi helposti saavutettavissa olevaa apua ja tukea elämäntapamuutoksen toteuttamiseen oman valintansa mukaan.

Savuton Suomi 2030 -verkostossa vaikutamme yhdessä vahvemmin ja näymme laajemmin tärkeän ja terveyttä edistävän tavoitteemme puolesta. ”

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

”Savuttomuuden eteen tarvitaan vielä työtä, koska muutokset eivät tapahdu hetkessä. Savuttomuuteen pääseminen edellyttää pysyviä muutoksia niin asenteissa, kulttuurissa, palveluissa kuin toimintatavoissakin. Pitkäjänteisellä, eri toimijatahojen välisellä yhteistyöllä tämä tavoite on kuitenkin saavutettavissa.

Väestön tupakointi on vähentynyt 2000-luvulla merkittävästi samoin kuin nuorten tupakkakokeilut ja samanaikaisesti nikotiiniriippuvuuden hoito on kehittynyt. Muun muassa näiden edistysaskeleiden ansiosta meillä on kaikki mahdollisuudet saavuttaa savuttomuus vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin jatkossakin vastuullisen ja määrätietoisen tupakkapolitiikan harjoittamista.”

Suomen ASH ry

”Savuttomuus ei ole itsestään etenevä juna, vaan sitä on ohjattava ja ruokittava. Verkostossa olemme huomanneet yhteistyön voiman: yhdessä olemme monin verroin vaikuttavampia kuin yksin.

Savuton Suomi 2030 -verkosto täyttää vuonna 2018 kymmenen vuotta. Tässä ajassa on muuttunut paljon, ja nyt voi sanoa, että savuttomuus purjehtii myötätuulessa. Silti työtä tarvitaan vielä, muun muassa vieroituksen tuen kehittämisessä on paljon tehtävää. Myös lainsäädäntöämme on kehitettävä jatkuvasti vastaamaan yhteiskunnallista kehitystä ja tässä on hyödynnettävä maastamme löytyvää pitkäaikaista tupakkapolitiikan osaamista. Jos päättäjät, viranomaiset, järjestöt ja muut terveyden edistäjät tekevät voimakkaasti töitä, saavutamme tupakkalakimme tavoitteen vuoteen 2030 mennessä.”

Suomen Syöpäyhdistys ry

”Savuton Suomi 2030 -verkosto on tärkeä, eri tupakkatyötä tekeviä yhteen kokoava foorumi. Järjestelmällistä tupakkatyötä on tehty monta vuosikymmentä, ja paljon on saatu aikaan.

Silti tekemistä riittää. Tupakointi on edelleen yleistä tiettyjen väestöryhmien keskuudessa. Perinteisten tupakkatuotteiden lisäksi uudet nikotiinituotteet tuovat uusia haasteita tupakkatyöhön. Edelleen tarvitaan lainsäädännön kehittämistä, sen järjestelmällistä toimeenpanoa ja toimeenpanon valvontaa, terveellisten nikotiinittomia ympäristöjen kehittämistä ja vahvistamista, nikotiinittomuutta edistäviä palveluita sekä yksilöllisiä, nikotiinittomuutta vahvistavia taitoja. Näihin haasteisin vastaamiseksi tarvitaan meitä kaikkia ja hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

”Suomen tupakkapolitiikka on ollut merkittävässä asemassa terveyden edistämisessä jo 40 vuoden ajan. Väestön tupakointi on vähentynyt ja esimerkiksi tupakansavulle altistuminen työpaikoilla tai muissa sisätiloissa on nykyään hyvin harvinaista.

Edelleen kuitenkin tarvitaan edistyksellistä tupakkapolitiikkaa, jotta tavoite savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta saavutettaisiin. Tupakkapolitiikan kehittämisessä on tärkeää ottaa erilaiset väestöryhmät huomioon, sillä tupakoinnin yleisyys vaihtelee muun muassa koulutuksen mukaan. Esimerkiksi joissain maissa on jo otettu käyttöön tuotemerkittömät tupakka-askit, joiden on osoitettu vähentävän eritoten nuorten kiinnostusta aloittaa tupakointi. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisyn ohella tupakoinnin lopettamisen tukeen tulisi panostaa vielä nykyistä enemmän.

Savuton Suomi 2030 -verkostolla on tärkeä asema yhteiskunnallisen keskustelun herättämisessä ja terveyden aktiivisessa edistämisessä. Nämä toimet vaikuttavat yleiseen asenneilmapiiriin ja sitä kautta tupakkapolitiikkaan.”