Tupakointi raskauden aikana on vähentynyt

Raskauden aikainen tupakointi on yhä yleisintä nuorilla äideillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n julkaiseman perinataalitilaston mukaan raskauden aikana tupakoivien osuus on vähentynyt viime vuosina. Yhä useampi lopettaa tupakoinnin raskaana ollessaan.

Synnyttäjistä 11 prosenttia tupakoi alkuraskauden aikana vuonna 2018, kun vuonna 2015 lähes 15 prosenttia kaikista synnyttäjistä tupakoi raskauden alkuvaiheessa.

Kaikista raskauden aikana tupakoineista noin puolet (50,9 prosenttia) lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana, kun vuonna 2008 osuus oli vain 30 prosenttia.

Yleisintä alle 20-vuotiailla

Raskauden aikainen tupakointi on yleisintä nuoremmissa ikäryhmissä. Vuonna 2018 alle 20-vuotiaista synnyttäjistä 39 prosenttia tupakoi alkuraskauden aikana. Raskauden aikana tupakoineista nuorista 42 prosenttia ilmoitti lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tupakointia jatkoi 23 prosenttia nuorista raskaana olevista.

Sen sijaan yli 35-vuotiaista synnyttäjistä raskauden aikana tupakoi 6,9 prosenttia. Heistä 48 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden alkuaikana. Tupakointia jatkoi 35 vuotta täyttäneistä vain 3,6 prosenttia.

Lopettamisen tukea tarvitaan

Savuton Suomi 2030 -verkosto on aiemmin tiedottanut, että raskauden aikana tupakoiminen on yhteydessä matalaan koulutusasteeseen ja heikkoon sosioekonomiseen asemaan.

”Raskauden aikana tupakoivat ovat useimmiten nuoria ja vähän kouluttautuneita. Raskaudenaikaiseen tupakointiin tulee suhtautua vakavasti”, totesi verkoston puheenjohtaja Kari Reijula tiedotteessa.

Reijulan mukaan tutkimukset osoittavat, että nuorten ja vähän kouluttautuneiden tupakointiin voidaan parhaiten puuttua tupakkatuotteiden verotusta nostamalla. Sen lisäksi tarvitaan nykyistä tehokkaampaa tukea tupakoinnin lopettamiseen. Etenkin tukea tarvitsevat työelämän ulkopuolella olevat, joilla ei ole käytössään työterveyspalveluita.

 

Lähteet
THL (2016): Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2015 (pdf)
THL (2019): Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2018 (pdf)
Savuton Suomi (27.8.2018): Savuttomuus yleistyy – haasteena matalasti koulutettujen tupakointi