Nuorten tupakointi vähenee edelleen

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tupakkatilasto osoittaa, että 14-20-vuotiaiden päivittäinen tupakointi on vähentynyt edelleen. Myös nuuskan käytön lisääntyminen on pääsääntöisesti pysähtynyt.  

Pojista 7 prosenttia ja tytöistä 6 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2019, kun vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 10 ja 8 prosenttia. Kymmenen viime vuoden aikana nuorten tupakointi on vähentynyt huomattavasti, sillä vuosina 2008–2009 pojista 21 prosenttia ja tytöistä 17 prosenttia ilmoitti tupakoivansa päivittäin.

Myös nuorten nuuskan käyttö on pääsääntöisesti pysynyt kurissa. Vuonna 2019 päivittäin nuuskaa käytti 14–20-vuotiaista kuusi prosenttia, eli saman verran kuin vuonna 2017.

Katse ammatillisiin oppilaitoksiin

Vaikka nuorten nuuskan käytön lisääntyminen on kokonaisuudessaan pysynyt samoissa lukemissa kuin kaksi vuotta aiemmin, käyttö kasvoi ammattiin opiskelevilla pojilla. Tällä hetkellä ammattiin opiskelevista pojista nuuskaa käyttää päivittäin 20 prosenttia. Uutena ilmiönä myös tyttöjen nuuskaaminen yleistyi yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Myös tupakointi on selvästi yleisempiä ammattiin opiskelevilla nuorilla kuin lukiolaisilla. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 18 prosenttia tupakoi päivittäin, lukiolaisista vain 3 prosenttia. Tästä huolimatta myös ammatillisissa oppilaitoksissa päivittäin tupakoivien osuus on edelleen vähentynyt vuonna 2019.

Savuton Suomi 2030 -verkosto on korostanut, että koulutusryhmien välisiin tupakointieroihin tulisi puuttua parantamalla vieroituspalveluita ammatillisissa oppilaitoksissa:

”Ongelman ytimeen olisi mahdollista puuttua lisäämällä vieroituspalveluita ammatillisissa oppilaitoksissa. Opiskelijoille tulisi myös korostaa, että savuttomuus ja nikotiinittomuus edistävät työ- ja toimintakykyä”, verkoston puheenjohtaja, professori Kari Reijula toteaa tiedotteessa.

 

Lähteet
THL (11.12.2019): Nuorilla tupakointi vähenee edelleen – aikuisilla tupakoinnin väheneminen on pysähtynyt
THL (2019): Tupakkatilasto 2018 (pdf)
Savuton Suomi (22.8.2019): Tupakasta vieroitusta parannettava ammatillisissa oppilaitoksissa