Tupakasta vieroitusta parannettava ammatillisissa oppilaitoksissa

Koulutusryhmien välisiin tupakointieroihin voi puuttua parantamalla vieroituspalveluita ammatillisissa oppilaitoksissa, Savuton Suomi 2030 -verkosto korostaa Savuton Suomi -viikolla 26. ̶ 30.8.

Suomi haluaa olla tupakaton ja nikotiiniton maa vuonna 2030. Jos tavoite toteutuu, alle 5 prosenttia väestöstä käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita.

Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtajan, professori Kari Reijulan mukaan tavoitteen toteutumista uhkaa etenkin vähän koulutettujen tupakointi.  Ero koulutusryhmien välillä näkyy jo nuorten kohdalla, sillä lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista tupakoi päivittäin 3 prosenttia, kun ammattisissa oppilaitoksissa vastaava luku on 23 prosenttia. Luvut perustuvat Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Kouluterveyskyselyyn 2017.

”Ongelman ytimeen olisi mahdollista puuttua lisäämällä vieroituspalveluita ammatillisissa oppilaitoksissa. Opiskelijoille tulisi myös korostaa, että savuttomuus ja nikotiinittomuus edistävät työ- ja toimintakykyä”, Kari Reijula sanoo.

Savuttomuus vaatii poliittista tahtoa

Tällä hetkellä 13 prosenttia suomalaista tupakoi päivittäin. Myös savuttomat ympäristöt ovat arkipäiväistyneet. Esimerkiksi ravintolat ovat olleet savuttomia vuodesta 2007 ja työpaikat jo vuodesta 1995.

”Savuttomien ympäristöjen yleistymistä voidaan edelleen vauhdittaa poliittisilla päätöksillä, joiden toteuttamisessa nykyisellä hallituksella on näytön paikka. Samalla tarvitaan lisää tupakasta vieroituksen tukea. Siihen tulee panostaa, jotta tavoite savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta toteutuu.”

Reijula painottaa, että terveydenhuollossa tulee tunnistaa tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa lopettamaan ja auttaa vieroituksessa.

”Vieroituspalveluita on tarjottava kaikille ja vieroitusosaamista on ylläpidettävä koko terveydenhuollon hoitoketjussa.”

Savuttomuuden kannatus näkyväksi Savuton Suomi -viikolla

Savuton Suomi -verkostoon kuuluu 21 organisaatiota, jotka edistävät tavoitetta savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta. Savuton Suomi -viikolla 26. ̶ 30.8. ja erityisesti Savuton Suomi -päivänä 28.8. verkosto haastaa eri yhteisöjä näyttämään tavoitteen kannatuksen.

”Voimme kaikki toimia esimerkkeinä ja tukea näkyvästi savuttomuutta ja nikotiinittomuutta. Näin edistämme omalta osaltamme savuttomien ympäristöjen yleistymistä ja kansanterveyttä”, Kari Reijula toteaa.