Nuorten usko savuttomaan Suomeen kasvoi

Suomalaiset nuoret ovat pitkään vähentäneet tupakkatuotteiden käyttöä, mutta kahden viime vuoden aikana tämä suuntaus näyttää pysähtyneen, ilmeni tuoreesta Nuorten terveystapatutkimuksesta. Aiempaa useampi nuori pitää kuitenkin mahdollisena, että Suomi on savuton vuonna 2030.

Suomalaisten nuorten tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt huomattavasti 2000-luvun alusta alkaen. Hyvä kehitys ei kuitenkaan ole jatkunut vuoden 2017 jälkeen, osoittaa juuri julkaistu Nuorten terveystapatutkimus. Tällä hetkellä 16-18-vuotiaista nuorista savukkeita tai nuuskaa käyttää päivittäin 13 prosenttia ja 14-vuotiaista 2 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tutkimuksen tuloksista 16.8.2019.

Huolta herättää se, että 2010-luvulla nuorista yhä useampi on alkanut käyttää nuuskaa päivittäin tai silloin tällöin: 16-18-vuotiaista tytöistä noin 6 prosenttia ja pojista noin 15 prosenttia.

Savuttomat ympäristöt ovat nuorten etu

Näistä tiedoista huolimatta Savuton Suomi vuonna 2030 on hyvin mahdollinen. Noin kolmannes 14–18-vuotiaista ja puolet 12-vuotiasta uskoo tupakkalaissa asetettuun tavoitteeseen, että vuonna 2030 juuri kukaan ei tupakoi Suomessa. Tämä on enemmän kuin vuonna 2017, jolloin nuorten terveystapatutkimus tehtiin edellisen kerran.

Nuorten tupakoinnin vähentyminen aikaisempina vuosina tekee tavoitteen savutomasta ja nikotiinittomasta Suomesta mahdolliseksi, arvioidaan tutkimusraportissa. Sähkösavukkeiden ja vesipiipun säännöllisempi käyttökin on harvinaista. Toisaalta nuuskan käytön kasvu voi olla tavoitteen saavuttamisen esteenä.

Nuorten elinympäristöjen muuttuminen entistä savuttomammiksi tukee kuitenkin tavoitteen toteutumista. Yhä useampi perhe on savuton: vanhemmat polttavat vähemmän kuin aiemmin. Kodin sisätiloissa ja autossa tupakoidaan harvoin. Myös suuressa osassa kouluja tupakointi on kielletty kokonaan, vaikka varsinkin ammattikouluissa sen suhteen olisi vielä parannettavaa. Nuoret näkevät tupakkatuotteita nykyään vähemmän myynnissä kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla verrattuna aikaan ennen esilläpitokieltoa.

Valvontaa kouluihin, nuuskan käyttö kuriin

Nuorten terveystapatutkimuksen johtaja, kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä arvelee Suomen ASH ry:n tiedotteessa, että tupakan käytön pitkään jatkuneen vähenemisen myötä on alettu uskoa, että kehitys jatkuu itsestään. Tupakkalaki kieltää tupakkatuotteiden käytön peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Silti etenkin viimeksi mainituissa lain toimeenpanoa laiminlyödään ja valtaosa oppilaista on sitä mieltä, että tietyissä paikoissa tupakointi on sallittua.

Tupakkatuotteita käytetään Rimpelän mukaan erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa.

”Mitä parempi koulumenestys, sitä harvemmin lapsi tupakoi. Ammattikouluihin keskiarvorajat ovat alemmat kuin lukioihin, joten niihin myös valikoituu enemmän tupakkatuotteita käyttäviä nuoria. Olisikin tärkeää, että varsinkin ammatillisissa oppilaitoksissa tehostettaisiin tupakkatuotteiden käytön ehkäisyä ja tupakointikieltojen toimeenpanoa.”

Myös nuuskan käytön ehkäisyyn tulee panostaa. Tällä hetkellä nuuskaa saa tuoda Ruotsista kilon kerrallaan omaan käyttöön.

”Toimenpiteitä pitäisi nyt keskittää siihen, ettei nuuskaa enää tulisi Suomeen”, Rimpelä sanoo.

 

Lähteet
STM (16.8.2019): Terveystapatutkimus: nuorten tupakan ja alkoholin käyttö ei enää vähene
STM: Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. (pdf)
Suomen ASH (16.8.2019): Tupakointikieltojen valvontaa tehostettava kouluissa – nuorten tupakointi ei enää ole vähentynyt