Tieto nikotiinin haitoista ei riitä raskausajan tupakoinnin ehkäisyssä

Suomalaisilla on tietoa nikotiinin haitoista sikiölle, mutta se ei aina näy käytännössä. Raskausajan tupakoinnin ehkäisyyn tarvitaan tehokkaampia keinoja.

Kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset tietävät varsin hyvin, mitä haittaa nikotiinista on syntymättömälle lapselle. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista tiesi oikeaksi esimerkiksi väittämän ”nikotiini vaurioittaa syntymättömän lapsen aivoja”.

Tästä huolimatta noin 14 prosenttia suomalaisista odottajista tupakoi raskauden aikana. Tupakointi raskauden alkuvaiheessa on vähentynyt kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa.

Suomen ASH:n kyselytutkimuksessa esitettiin myös väittämä ”nikotiini lisää kätkytkuoleman vaaraa”. Kyselyyn vastanneista valtaosa, 62 prosenttia, oli tästä väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

”Raskausajan tupakointi lisää lapsen riskiä pienipainoisuuteen, ennenaikaiseen synnytykseen ja myös kätkytkuolemaan”, professori Kirsi Vähäkangas Itä-Suomen yliopistosta kertoo. Vähäkangas toimii Savuton Suomi 2030 -verkoston tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Pelkkä tieto nikotiinin haitoista ei siis vielä riitä ehkäisemään raskausajan tupakointia. Millä keinoilla siihen tulisi puuttua?

Raskauden aikana tupakoivat ovat nuoria ja vähän kouluttautuneita

Savuton Suomi 2030 -verkosto tiedotti elokuussa 2018, että tupakoinnissa on huimia eroja eri koulutusasteen saaneiden välillä.

”Raskauden aikana tupakoivat ovat useimmiten nuoria ja vähän kouluttautuneita. Raskaudenaikaiseen tupakointiin tulee suhtautua vakavasti”, totesi verkoston puheenjohtaja Kari Reijula tiedotteessa.

Reijulan mukaan tutkimukset osoittavat, että nuorten ja vähän kouluttautuneiden tupakointiin voidaan parhaiten puuttua tupakkatuotteiden verotusta nostamalla. Sen lisäksi tarvitaan nykyistä tehokkaampaa tukea tupakoinnin lopettamiseen. Etenkin tukea tarvitsevat työelämän ulkopuolella olevat, joilla ei ole käytössään työterveyspalveluita.

Myös Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara pitää tärkeänä tupakoinnin lopettamisen tukea:

”Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta, jonka taltuttamiseen ei aina riitä edes tieto vauvan terveysriskistä. Nuoret perheet tarvitsevat lisätukea tupakoinnin lopettamiseen. Parasta toki olisi, jos päästään siihen, ettei tupakointia edes aloiteta”, Hara painottaa.

 

Lähteet
Suomen ASH (5.2.2019): Nikotiinin myrkyllisyyttä ei mielletä riittävästi
Savuton Suomi (27.8.2018): Savuttomuus yleistyy – haasteena matalasti koulutettujen tupakointi