Nikotiiniriippuvuuden hoitoon tarvitaan lisää panostusta

Suurin osa tupakoivista haluaa lopettaa tupakoinnin, mutta haasteena ovat vahva riippuvuus ja tuen puute. Terveydenhuollon rooli tupakkavieroituksessa on merkittävä.

Filha ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestivät 23.1. valtakunnallisen Tupakka ja terveys -päivän, jossa pohdittiin, millaisin keinoin turvattaisiin tasalaatuinen tupakoinnin lopettamisen tuki koko maahan.

Filha ry:n pääsihteerin, keuhkosairauksien erikoislääkäri Tuula Vasankarin mukaan jokaisessa sairaanhoitopiirissä tai sotealueella pitäisi olla tupakkavieroitusyksikkö.

”Jokaisen lääkärin ja hoitajan on tärkeää kysyä potilaaltaan tupakoinnista ja tukea tupakoinnin lopettamista. Jotta tämä olisi mahdollista, he tarvitsevat koulutusta. Terveydenhuollossa täytyisi olla tupakkavieroitushoitajia, joille tupakoivan voi ohjata”, Vasankari sanoo Tupakka ja terveys -päivän tiedotteessa.

”Tupakkalakiin kirjattua Savuton Suomi 2030 -tavoitetta ei saavuteta, ellei tupakasta vieroittamisen palveluita kehitetä järjestelmällisesti” toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Hanna Ollila.

Tupakkavieroitus hoitosuunnitelmaan, neuvoloihin ja työterveyshuoltoon

Myös Savuton Suomi 2030 -verkosto katsoo, että Suomessa ei ole panostettu riittävästi tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävien henkilöiden riippuvuussairauden hoitoon.

Verkosto totesi lausunnossaan syksyllä 2018, että lopettamisen tuen tulee olla kiinteä osa jokaisen tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan hoitoa ja hoitosuunnitelmaa. Kaikille tupakka- tai nikotiinituotteita käyttäville tulee olla tarjolla palveluja, joissa on saatavilla lopettamisen tuen erityisosaamista ja käyttäytymistieteellistä asiantuntemusta.

Myös työterveyshuollolla ja neuvoloilla tulisi olla nykyistä merkittävästi aktiivisempi rooli tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen kannustamisessa.  Neuvoloissa voisi esimerkiksi ottaa käyttöön lopettamista tukevia uusia työkaluja, kuten häkämittareita.

Lisäksi tupakka- ja nikotiinituotteista vieroittamista olisi tehostettava myös esimerkiksi ammattioppilaitoksissa ja mielenterveyskuntoutujien keskuudessa.

 

Lähteet
THL  ja Filha ry (23.1.2019): Savuton Suomi 2030 -tavoite voidaan saavuttaa vain tarjoamalla järjestelmällistä tukea tupakoinnin lopettamiseen
Savuton Suomi (19.10.2018): Savuton Suomi 2030 -verkoston lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä