Nuorten on helppo piilotella nuuskan käyttöä koulussa

Nuorten nuuskan käyttö on 2010-luvulla tasaisesti lisääntynyt. EHYT ry:n selvityksen mukaan yksi syy nuuskan suosioon on, että sen käyttöä on helppo piilotella aikuisilta.

Savuton Suomi 2030 -verkosto on ilmaissut huolensa siitä, että nuuskaaminen on yleistynyt sekä lukiossa että ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten keskuudessa.  Verkoston tavoitteena on tupakaton ja nikotiiniton Suomi vuoteen 2030 mennessä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n teettämässä Nuuska ja nuoret -selvityksessä todetaan, että kasvattajien pitäisi olla nykyistä tietoisempia nuuskasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä, jotta he voisivat puuttua asiaan.

Selvityksen tehneen tutkijan Mikko Piispan mukaan pojat ja urheilijat ovat yhä tyypillisimpiä nuuskan käyttäjiä, mutta selvityksessä kävi ilmi, että käyttäjät ovat entistä useammin niin sanottuja “kunnollisia nuoria”, jolla ei välttämättä ole muita paheita.

Nuoria Helsingissä ja Torniossa haastatellut Piispa kertoo, että nuoret kokevat nuuskan vähemmän haitalliseksi kuin tupakoinnin. Sitä on myös helpompi piilotella vanhemmilta ja muilta kasvattajilta kuin tupakointia – käytöllä voidaan härnätä ja ”vedättää” aikuisia. Jos käytöstä jää kiinni, siitä ei todennäköisesti rangaista samalla tavalla kuin tupakoinnista.

Laki kieltää nuuskan käytön kouluissa

Tupakkalain mukaan nuuskan käyttö on kielletty oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. Selvitykseen osallistuneiden nuorten ja nuorisotyöntekijöiden mukaan nuuskan käyttö on siitä huolimatta hyvin yleistä kouluissa. Nuorisotaloilla nuuskan käyttöön on kuitenkin pystytty puuttumaan suhteellisen tehokkaasti.

”Tähän yksi syy voi olla se, että nuorisotalojen ohjaajat tunnistavat nuuskan käytön opettajia paremmin. Lisäksi heillä saattaa olla kouluja paremmat mahdollisuudet ja keinot kontrolliin ja sanktioihin”, Piispa sanoo.

Piispan mukaan osa nuorista toivoo, että vanhemmat olisivat paremmin perillä nuuskaamisesta ja siihen liittyvästä kulttuurista. Jos vanhempien kanssa voisi oikeasti keskustella aiheesta, sillä saattaisi olla nuuskaamista vähentävä vaikutus.

 

Lähteet
Ehyt ry (2019): Nuuska ja nuoret -selvitys
Savuton Suomi (17.1.2018): Savuttomasta nikotiinittomaksi ammattioppilaitokseksi – työelämäyhteistyö korostuu