Uudet nikotiinituotteet haastavat Suomen tupakkalain

Uusia nikotiinituotteita kehitetään entistä kohdennetummin lainsäädännön katvealueille, jolloin nuoriakin houkuttelevat tuotteet pääsevät myyntiin varsin vapaasti. Suomikin on saanut osansa tästä kansainvälisestä trendistä, kirjoittaa THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila.

Suomessa kouluissa ja oppilaitoksissa ongelmiksi ovat koituneet erityisesti vapet, eli sähkösavukkeen kaltaiset nikotiinittomat laitteet, tai laittomilta markkinoilta hankitut nikotiinisähkösavukkeet.

Uudet nikotiinituotteet määritellään tupakkalaissa usein ensin tupakan vastikkeiksi. Tupakan vastikkeet eivät ole tupakkalain hallussapitokiellon piirissä. Tämän takia kouluissa ja oppilaitoksissa on rajalliset mahdollisuudet puuttua niiden käyttöön, sillä opettajan on mahdotonta sanoa, mitä nuoren käyttämä tuote sisältää.

Toimia nuorten terveyden suojelemiseksi tarvitaan

Aloittamisen ehkäisy on ollut yksi Suomen tupakkapolitiikan kulmakivistä. Tammikuussa 2023 tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä jätti mietinnön toimenpiteistä tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi. Ehdotukset eivät pääsääntöisesti ole edenneet.

Hanna Ollila painottaa, että nuorten suojaaminen on jäänyt toissijaiseksi hallituksen tavoitteelle saada tupakkatuotteiden käyttäjät siirtymään nikotiinipusseihin. Hallitus ehdottaa muun muassa niin vahvojen nikotiinipussien myynnin sallimista, että niihin tarvitaan myrkyllisyydestä kertovia varoitusmerkintöjä.

Kansainvälinen tupakkapuitesopimus velvoittaa huolehtimaan siitä, ettei nuoria ja tulevia sukupolvia altisteta tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden vaaroille. Nikotiinimäärän ylärajan laskeminen 8 milligrammaan ja nikotiinituotteiden ostoikärajan nosto 20 ikävuoteen suojaisivat nuoria nikotiiniriippuvuudelta.

Lähde
THL (19.3.2024): Uudet nikotiinituotteet tulivat rytinällä lasten ja nuorten arkiympäristöihin