Sähkösavukkeiden käyttö tupakointia yleisempää nuorten keskuudessa

Yksi viidestä nuoresta on käyttänyt viime aikoina sähkösavukkeita, selviää WHO:n Euroopassa, Aasiassa ja Kanadassa toteuttamasta kyselystä. The Health Behaviour in School-aged Children -tutkimus osoittaa myös sukupuolten välisten erojen kaventuneen päihteiden käytössä.

Kysely osoittaa, että noin 32 prosenttia 15-vuotiaista oli käyttänyt sähkösavukkeita jossain vaiheessa ja 20 prosenttia oli käyttänyt niitä 30 viime päivän aikana. Vastaavasti perinteistä savuketta oli jossain vaiheessa polttanut 25 prosenttia ja 30 viime päivän aikana 15 prosenttia.

Ilmiö on havaittavissa myös 13-vuotiaiden keskuudessa. Ikäryhmästä 11 prosenttia kertoi polttaneensa tupakkaa ja 16 prosenttia käyttäneensä sähkösavukkeita. Viisi prosenttia ilmoitti polttaneensa tupakkaa 30 viime päivän aikana, ja sähkösavukkeita oli käyttänyt yhdeksän prosenttia saman ajanjakson aikana.

Poikien päihteiden käyttö on ollut yleisempää kuin tytöillä, mutta tilanne on muuttumassa. 15-vuotiaiden tupakoinnissa sukupuolten välinen ero häviää, kun taas sähkösavukkeiden käyttö on tytöillä yleisempää kuin pojilla.

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä nuorten terveyden suojelemiseksi

Nuorten nikotiinin ja tupakkatuotteiden käytön vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi on toteutettava kiireellisesti toimenpiteitä, joita on määritelty erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa ja WHO:n suosituksissa. Näitä ovat muun muassa valmisteverojen korotus, nikotiini- ja tupakkatuotteiden saatavuuden rajoittaminen, makuaineiden kieltäminen sekä tupakka- ja nikotiiniteollisuuden mainonnan ja muun markkinoinnin kieltäminen myös sosiaalisessa mediassa.

”Haitallisten aineiden käyttö lasten ja nuorten keskuudessa on monissa Euroopan alueen maissa – ja muualla – vakava kansanterveydellinen uhka,” toteaa WHO:n Euroopan alueen aluejohtaja, tohtori Hans Henri P. Kluge. ”Ottaen huomioon, että aivot kehittyvät yli 20-vuotiaaksi asti, on nuoria suojeltava myrkyllisten ja vaarallisten tuotteiden vaikutuksilta.”

Lähde
WHO (25.4.2024): Alcohol, e-cigarettes, cannabis: concerning trends in adolescent substance use, shows new WHO/Europe report