ETENE: Lapsia ja nuoria on suojeltava nikotiinituotteilta

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaissut kannanoton lasten ja nuorten suojelemisesta nikotiinituotteiden käytöltä. Kannanotossa huomautetaan, että nikotiinia sisältävät tuotteet ovat haitallisia erityisesti lasten ja nuorten terveydelle.

ETENE painottaa, että nikotiinia sisältävien tuotteiden kokeilu jo lapsuudessa ja nuoruudessa lisää todennäköisyyttä pysyvälle nikotiinituotteiden käytölle, ja se voi myös lisätä riskiä muiden päihteiden kokeiluun. Lapsia on suojeltava heidän terveytensä kannalta haitallisilta asioilta, kannanotossa todetaan.

Kannanotossa tuodaan esiin, että nuorten sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien lisääntynyt käyttö on herättänyt huolta.

Lasten ja nuorten kehittyvät aivot ovat herkkiä nikotiinin vaikutuksille, ja riippuvuus voi syntyä hyvin nopeasti. Nikotiiniriippuvuus voi haittaa keskittymis- ja opiskelukykyä.

Sähkösavukkeen käyttö haittaa keuhkojen normaalia toimintaa ja edesauttaa sydän- ja verisuonitaudeille altistavien muutosten syntyä elimistössä. Kaikkia terveyshaittoja ei kuitenkaan vielä täysin tunneta.

Sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien ulkonäkö ja maut voivat houkutella nuoria. Niitä markkinoidaan lapsille ja nuorille sosiaalisen median välityksellä, ja heidän on helppo hankkia niitä sosiaalisen median avulla.

Käypä hoito -suositus korostaa, että nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn tulee kohdistaa 9–18-vuotiaisiin, ETENE muistuttaa.

ETENEn mukaan tarvitaan laajempia yhteiskunnallisia toimia lasten ja nuorten suojelemiseksi sosiaalisen median nikotiinituotteisiin liittyviltä ja muilta haitoilta.

Lähde
ETENE (10.4.2024): Lapsia ja nuoria on suojeltava nikotiinia sisältäviltä tuotteilta (pdf)