Nuorten nikotiinipussien käyttö nopeassa kasvussa

Nuorten nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden käyttö on merkittävästi lisääntynyt viime vuosina, selviää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Myös nikotiinituotteiden trendikkyys on nuorten silmissä kasvanut.

Nuorten nikotiinipussien päivittäinen käyttö on vuodesta 2022 lähtien kasvanut kolmesta prosentista 10 prosenttiin. Alaikäisten nikotiinipussien käyttö on noussut kahdessa vuodessa 23 prosenttia. Nyt niitä käyttää päivittäin tai satunnaisesti 13 prosenttia alaikäisistä.

“Saatavuuden raju lisääntyminen, nuoria houkutteleva makuvalikoima ja se, että nikotiinipusseja markkinoidaan haitattomana tuotteena ovat varmasti syitä myös nuorten nikotiinipussien käytön lisääntymiseen”, kertoo EHYT ry:n nikotiinittomuuden asiantuntija Katri Saarela

Nuorten nikotiinipitoisten sähkösavukkeiden päivittäinen tai satunnainen käyttö lisääntyi 13 prosentista 19 prosenttiin vuodesta 2022. Alaikäisten nikotiinipitoisten sähkösavukkeen päivittäinen tai satunnainen käyttö oli noussut 21 prosenttia.  

Nuorten suhtautuminen sähkösavukkeisiin aiempaa positiivisempaa 

Mielikuva sähkösavukkeista oli muuttunut positiivisemmaksi. Nuorten silmissä sähkösavukkeiden trendikkyys oli kasvanut kahdessa vuodessa 26 prosentista 34 prosenttiin. 

Nikotiinipusseja trendikkäänä piti 36 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2022 luku oli 21 prosenttia ja vuonna 2020 vastaavasti 12. 

Tupakan ja nuuskan trendikkyys oli kasvanut, mutta prosenttiosuudet olivat pienempiä.

“Se, että kaikkien nikotiinituotteiden trendikkyys oli nuorten silmissä kasvanut ja uusien nikotiinituotteiden käyttö oli selvästi kasvanut, on huolestuttavaa”, toteaa Saarela. ”Nyt vaarana on, että nikotiinituotteiden tuotevalikoiman laajentuminen ja niihin liitetyt positiiviset mielikuvat saisivat nuorten nikotiinin käytön uudestaan nousemaan.”

Saarela lisää, että uusien nikotiinituotteiden kasvava suosio on korostaa tarvetta tuotteiden tiukemmalle säätelylle. Esimerkiksi makuaineiden käyttö uusissa nikotiinituotteissa pitäisi kieltää, tuotteiden nikotiinipitoisuuden rajaa laskea ja tupakan vastikkeet tulisi saada alaikäisten hallussapitokiellon piiriin.

Tammikuussa 2024 toteutettuun kyselyyn vastasi 1008 15–29-vuotiasta suomalaista.  

Lähde
EHYT ry (11.4.2024): Selvitys: Alaikäisten nikotiinipussien käyttö nousi kahdessa vuodessa 23 %