Opetushallitus: Ehkäisevä päihdetyö on osa opiskeluhuoltoa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan laajaa ja tavoitteellista, monialaista yhteistyötä opiskeluhuollon ja opettajien kesken. Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö ja ennalta ehkäisevä päihdetyö kouluissa ja oppilaitoksissa kuuluu kaikille, korostetaan Opetushallituksen asiantuntijoiden blogikirjoituksessa.

Kouluterveyskyselyn tuloksista selviää, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat käyttävät nikotiinituotteita selvästi enemmän kuin lukiolaiset. Esimerkiksi sähkösavukkeita päivittäin tai satunnaisesti ilmoitti käyttävänsä vuonna 2023 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista 23 %, kun vastaava osuus lukiossa oli 13 %.

Tupakkalain mukaan tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty kouluissa ja oppilaitoksissa, mutta tupakan vastikkeet, kuten nikotiinittomat sähkösavukkeet ja nikotiinipussit, eivät ole kiellon piirissä.

Oppilaitosten henkilöstön onkin hankala puuttua esimerkiksi vapen käyttöön, koska heidän pitäisi tietää, onko vapessa nikotiinia vai ei. Nikotiinipussit lisäävät puuttumisen haastetta, koska niitä on mahdotonta erottaa nuuskasta. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että tupakkalaki huomioi kattavasti uudet nikotiinituotteet.

Tarvitaan toimintaohjeet

Nikotiinittoman ja päihteettömän koulun ja oppilaitoksen aikaansaaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, blogissa korostetaan.

Koulujen ja oppilaitosten on tärkeä laatia yhteistyössä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa toimintaohjeet tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi. Tärkeää on myös tukea koulun ja oppilaitoksen henkilöstön osaamista.

Opetushallitus on mukana THL:n koordinoimassa nikotiiniviestintäverkostossa. Blogikirjoitusten sarjassa on ilmestynyt myös THL:n ja Valviran kirjoitukset aiheesta.

Lähde
Opetushallitus (2.4.2024): Rakennetaan yhdessä nikotiiniton oppimisympäristö