Sähkösavukkeiden suosio on ohittanut perinteiset savukkeet suomalaisnuorten keskuudessa

Suomessa useampi kuin joka seitsemäs yhdeksäsluokkalainen koululainen käyttää sähkösavukkeita. Nuorten sähkösavukkeiden käyttö on Suomessa vähäisempää kuin Euroopassa keskimäärin, selviää WHO-Koululaistutkimuksesta.

Suomessa 15 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista koululaisista ilmoitti käyttäneensä sähkösavukkeita edellisen 30 päivän aikana.

Osuus on kansainvälistä keskitasoa alhaisempi. Euroopassa keskimäärin 20 prosenttia 15-vuotiaista oli käyttänyt sähkösavukkeita.

WHO-Koululaistutkimuksen tuloksista selviää, että sukupuolten väliset erot ovat päihteiden käytössä kaventuneet vuoteen 2018 verrattuna. Tytöt saattavat polttaa savukkeita tai käyttää sähkösavukkeita yhtä paljon tai enemmän kuin pojat. Suomessa sähkösavukkeiden käyttö on toistaiseksi yleisempää pojilla (18 %) kuin tytöillä (13 %).

Nuorten sähkösavukkeiden käytön yleistyminen johtuu muun muassa siitä, että sitä esiintyy nuorille suunnatussa mediassa, kuten videopeleissä.

WHO:n Euroopan toimisto painottaa, että nuorten suojelemiseksi tarvitaan kiireellisesti ehkäisystrategioita.

Raportin A focus on adolescent substance use in Europe, central Asia and Canada tiedot perustuvat lähes 280 000 nuoren vastauksiin.

Suomessa WHO-Koululaistutkimuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto.

Lue myös: Sähkösavukkeiden käyttö tupakointia yleisempää nuorten keskuudessa

Lähde
Jyväskylän yliopisto (20.5.2024): Sähkötupakka on suositumpi kuin perinteinen savuke nuorilla