Päivitetty Käypä hoito -suositus korostaa terveydenhuollon roolia tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä

Päivitetyssä Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisyn tulee käynnistyä jo alakoulun 3.–4. luokalla. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus vaatii toistuvaa tukea ja seurantaa.

Nuorten nikotiinituotteiden käytön kokeilut voivat alkaa uusilla nikotiinituotteilla, sähkösavukkeilla tai nuuskalla. Suosituksessa painotetaan, että tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy tulee kohdistaa erityisesti 9–18-vuotiaisiin, jolloin kokeilut alkavat ja käyttö vakiintuu.

Avainasemassa ovat ikäryhmän kattavasti tavoittavat neuvolat sekä koulu-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto.

Suositukseen on lisätty tietoa nikotiinin haitallisista vaikutuksista. Uusista nikotiinituotteista tiedetään vielä melko vähän, mutta nikotiinin haitat ovat hyvin tiedossa. Esimerkiksi sähkösavukkeen käyttö edesauttaa sydän- ja hengityssairauksille altistavien muutosten syntyä muutosten syntyä eikä uusia nikotiinituotteita voi pitää vaarattomina.

Vieroitushoidot edullisempia kuin tupakoinnin jatkaminen

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on pitkäaikaissairaus, joka vaatii toistuvaa tukea ja seurantaa.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön tulee terveydenhuollossa puuttua aktiivisemmin, ja potilaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön tulee olla terveydenhuollon tiedossa. Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja auttaa vieroituksessa. Lääkärin kannustavat viestit ovat tärkeitä.

Suosituksessa on arvioitu kattavasti lääkkeitä ja ohjausmenetelmiä sekä uusia vieroituskeinoja.

”Kaikki vieroitushoidot ovat edullisempia kuin tupakoinnin jatkaminen. Kaikkein kustannustehokkain vieroitushoito on lääkärin lyhyt keskustelu. Terveydenhuollon henkilöstön on otettava asia riittävän usein puheeksi, ja tarjottava potilaalle apua ja tukea vieroitukseen. Keinoja on paljon. Potilaan kanssa yhdessä keskustellen valitaan hänelle sopivin vaihtoehto,” toteaa suositusryhmän puheenjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Klas Winell.

Lähteet
Duodecim (6.3.2024): Päivitetty Käypä hoito -suositus: Kaikki vieroitushoidot ovat edullisempia kuin tupakoinnin jatkaminen
Käypä hoito (5.3.2024): Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito