Nikotiinipussien nikotiinimäärää vähennettävä nuorten terveyden suojelemiseksi

Savuton Suomi 2030 -verkosto esittää, että nikotiinipussien nikotiinin enimmäismäärää ja annoskokoa on rajoitettava tuntuvasti. Lisäksi nikotiinipussien makuaineet on kiellettävä, sillä ne houkuttelevat nuoria ja luovat valheellista mielikuvaa turvallisemmasta nikotiinituotteesta.  

Tupakkalain muuttamista koskevassa hallituksen esityksen luonnoksessa esitetään, että nikotiinipussien nikotiinipitoisuus olisi enintään 20 mg/g. Esitysluonnoksen lausuntokierros päättyi 24.11.

”Esitetty nikotiinipitoisuus on liian korkea ja aiheuttaa vakavan myrkytysriskin sekä hengenvaaran erityisesti pienille lapsille. Ongelmana on myös se, että nikotiinipitoisuuden rajaa voi kiertää kasvattamalla pussin kokoa. Nikotiinipitoisuuden sallitun maksimin lisäksi pitää säätää myös annos- ja pakkauskoosta”, toteaa Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtaja, professori Kari Reijula.

Savuton Suomi 2030 -verkosto esittää, että nikotiinipitoisuuden tasoa sovelletaan nikotiinipusseissa siten, että se vastaa muita tupakka- ja nikotiinituotteita. Lisäksi nikotiinipussien annoskooksi tulee asettaa 0,7 grammaa ja pakkauskoon annosmääräksi kaksikymmentä kappaletta.

Myös nikotiinipussien tunnusomaiset tuoksut ja maut on kiellettävä, kuten ne on kielletty muissakin tupakka- ja nikotiinituotteissa.

”Lääkärinä korostan, että nikotiini on myrkyllinen ja voimakasta riippuvuutta aiheuttava kemikaali. Sen käytön yleistyminen nuorilla vahingoittaa kansanterveyttä. Mikäli nikotiinipusseissa sallitaan erilaisia makuja, ne lisäävät nuorten kiinnostusta nikotiinin käyttöön ja luovat nuorille mielikuvaa turvallisemmasta tuotteesta”, Reijula sanoo.

Nuoret alkaneet käyttää nikotiinipusseja

Kouluterveyskyselyn 2023 mukaan silloin tällöin tai päivittäin nikotiinipusseja ilmoitti käyttäneensä perusopetuksen 8. ja 9. luokkien pojista 11 prosenttia ja tytöistä 3 prosenttia sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojista 21 prosenttia ja tytöistä 8 prosenttia.

”Nämä ovat huolestuttavia lukuja, kun ottaa huomioon, että nikotiinipussien myynnin vapautuminen osui noin puoliväliin Kouluterveyskyselyn aineistonkeruuta”, Reijula huomauttaa.

Nikotiini on hermomyrkky, joka aiheuttaa sairauksia ja merkittävää riippuvuutta. Nuoruudessa tapahtuva altistuminen nikotiinille vaikuttaa aivojen rakenteeseen ja toimintaan pitkäaikaisesti heikentäen tarkkaavaisuutta ja lisäten alttiutta nikotiiniriippuvuuteen, ahdistus- ja masennusoireisiin sekä taipumukseen käyttää muita päihteitä.

”Aikuisilla on velvollisuus suojella nuoria nikotiiniriippuvuudelta. Mitä vahvempia markkinoilla olevat nikotiinituotteet ovat ja mitä nuorempana niille altistuu, sitä vakavampia ovat myös terveyshaitat”, Kari Reijula sanoo.