Savuton Suomi 2030 -verkosto vetoaa kauppoihin, etteivät ne ottaisi nikotiinipusseja myyntiin

Savuton Suomi 2030 -verkosto on lähettänyt Keskolle, S-ryhmälle ja Lidlille vetoomuksen, etteivät ne ottaisi lääkelain alaisuudesta vapautuneita nikotiinipusseja myyntiin.  

Verkosto toteaa kirjeissään, että nikotiinipussien ottaminen myyntiin pikaisesti ja samanaikaisesti, kun viranomaiset suunnittelevat niiden säätelyä ja varoittavat terveyshaitoista, ei ole vastuullista eikä edistä ihmisten hyvinvointia. Kauppaketjut ilmaisevat verkkosivuillaan vastuullisuuden olevan osa niiden strategiaa.

– Nikotiinipussien tuominen markkinoille näyttää piittaamattomuudelta, sillä tuotteiden käyttö ei ole vielä levinnyt laajalle, jolloin myyntiä ei voi perustella kuluttajien ”tarpeella”, huomauttaa Savuton Suomi 2030-verkoston puheenjohtaja professori Kari Reijula.

Nikotiini on myrkyllinen kemikaali, joka lääketieteellisen tutkimustiedon mukaan aiheuttaa merkittäviä haittoja elimistössä jo pieninä pitoisuuksina. Nikotiini vaikuttaa mm. hermostoon, kiihdyttää sydämen sykettä, sydänlihaksen supistumista ja altistaa todennäköisesti rytmihäiriöille.

Lasten ja nuorten aivot reagoivat nikotiiniin erittäin herkästi

Saatavuuden helpottaminen lisää nikotiinituotteiden kulutusta ja kiinnostaa todennäköisesti erityisesti nuoria kuluttajia. Alaikäiset saavat hankittua niitä vähittäismyynnistä ikärajavalvonnasta huolimatta.

Nuorena nikotiinille altistuminen aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen rakenteessa ja toiminnassa. Muutokset saavat aikaan mm. pitkäkestoista tarkkaavaisuuden vajetta sekä altistavat nikotiiniriippuvuudelle, ahdistus- ja masennusoireille.

Verkosto korostaa, että kauppaketjut joutuvat valitsemaan, toimivatko ne vastoin omia vastuullisstrategioitansa. Verkoston mukaan vastuullisuus todentuisi, jos vähittäismyyntiketjujen  kauppiasyrittäjiä kehotettaisiin luopumaan nikotiinipussien myynnistä.

Myös tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ovat vedonneet avoimessa kirjeessä Keskoon, S-ryhmään, Lidliin ja R-kioskiin, etteivät ne ottaisi nikotiinipusseja myyntiin. Tarttumattomien sairauksien järjestöverkostoon kuuluvat Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.