Nikotiinipussit pyritään saamaan pikaisesti tupakkalakiin  

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti huhtikuussa lausuntokierrokselle luonnoksen tupakkalain muutosesitykseksi, jossa ehdotetaan, että savuttoman nikotiinituotteen määritelmä lisätään tupakkalakiin. Muutostarve johtuu siitä, että Fimea linjasi huhtikuun alussa, ettei nikotiinipusseja säädellä enää lääkelaissa.  Tulkinta vapautti nikotiinipussien myynnin Suomessa.

Fimean uuden linjauksen mukaan nikotiinipusseja ei voida luokitella lääkkeiksi pelkästään niiden sisältämän nikotiinin vaikutuksen perusteella tai ellei niitä markkinoida lääkkeelliseen käyttötarkoitukseen tai muuten voida osoittaa, että niitä käytetään tyypillisesti lääkkeen tavoin.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ilmoitti, että nikotiinipussit siirtyivät kemikaalilainsäädännön piiriin. Kemikaalilain alaisuudessa nikotiinipusseihin sovelletaan aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun EY-asetuksen, ns. CLP-asetuksen velvoitteita. Sen mukaan mm.  pakkausten muoto tai suunnittelu ei saa olla sellainen, että se todennäköisesti houkuttelee lapsia tai herättää lasten uteliaisuuden tai johtaa kuluttajia harhaan.

Nikotiinipussit ovat suuontelossa nuuskan tavoin käytettäviä annospusseja, jotka sisältävät nikotiinia mutta eivät tupakkaa. Nikotiinipussien maustaminen houkuttelevaksi on nykylainsäädännön perusteella mahdollista.

Tupakkalain muutosesityksen luonnoksessa ehdotetaan, että nikotiinipusseja säädettäisiin samalla tavalla kuin suussa käytettävää tupakkaa, purutupakkaa ja nenänuuskaa. Tämä tarkoittaisi nikotiinipussien myynnin, muun luovuttamisen ja välittämisen kieltoa sekä maahantuonnin kieltoa lukuun ottamatta joitain rajoituksia. Lisäksi esitysluonnoksessa ehdotetaan, että päiväkotien sekä esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloihin sekä leikkikentille asetettaisiin savuttomien nikotiinituotteiden käyttökielto.

Lausuntokierros päättyi toukokuun loppupuolella. Hallituksen esitys tupakkalain muuttamiseksi pyritään saaman aikaan pikaisesti – samoin sen voimaantulo.

Lähteet
STM (20.4.2023): Nikotiinipusseja koskevasta tupakkalain muutoksesta pyydetään lausuntoja
STM (13.4.2023): Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
Tukes (19.4.2023): Nikotiinipusseihin sovelletaan myös kemikaalilainsäädäntöä
Fimea (4.4.2023): Fimea kannattaa nikotiinipusseja koskevan lainsäädännön uudistusta
Tulli (4.4.2023): Nikotiinipusseja ei enää luokitella lääkkeiksi