THL:n Tiedä ja toimi -kortti avaa kunnille tupakkajätteen käsittelyn velvoitteita

Kuntien tehtävä on vuodesta 2023 alkaen järjestää suodattimellisista tupakkatuotteista aiheutuvan jätteen keräys ja siivous sekä niihin liittyvä neuvonta ja tiedotus. THL on julkaissut kunnille suunnatun Tiedä ja toimi -kortin jätelain 646/2011 uudistuksesta.

Vuonna 2023 voimaan tullut jätelain muutos velvoittaa tupakkayrityksiä vastaamaan kunnille vuosittain mm. tupakantumpeista aiheutuvien jätteiden keräämis- ja hävittämiskustannuksista. Muutokset perustuvat keväällä 2019 EU:ssa hyväksyttyyn kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta rajoittavaan direktiiviin (Single-Use Plastics -direktiivi, 2019/904/EU).

THL:n julkaisemassa Tiedä ja toimi -kortissa esitellään jätelain muutos tiiviisti, ja se toimii kuntien tukena jätelain toimeenpanossa. Kortti avaa tupakantumppien aiheuttamia ympäristöhaittoja ja jätelain muutoksen sisältöä sekä antaa ideoita ja ohjeistaa tupakkajätteen keräyksen ja tiedottamisen järjestämisestä sekä yhteistyön tekemisestä ehkäisevän päihdetyön kanssa. Lisäksi kortissa muistutetaan kansainvälisen tupakkapuitesopimuksen FCTC:n vaikutuksesta julkisen vallan toimintaan, ja ettei tupakkateollisuuden tarjoamia tupakkaroskiksia, materiaaleja, koulutuksia tai muita yhteistyötarjouksia tule ottaa vastaan.

Tupakkatuotteiden suodattimet ovat rasite ympäristölle ja terveydelle. Tupakantumpit ovat rantojen yleisimpiä roskia. Ne sisältävät selluloosa-asetaattia, joka ei maadu vaan hajoaa ympäristöä kuormittaviksi mikromuoveiksi. Suodattimet eivät tee tupakasta turvallisempaa, vaan niiden takia tupakansavua hengitetään tiheämmin ja syvemmälle keuhkoihin.

Lähde
THL (5/2023): Tupakkajäte vähenee kunnan ympäristötoimen ja ehkäisevän päihdetyön yhteistyönä