Tupakkalaki uudistuu: logot pois tupakka-askeista, lisää savuttomia alueita

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tupakkalain muuttamiseksi. Merkittävin muutos olisi tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden ulkoasun yhdenmukaistaminen siten, että pakkauksista poistuisivat logot sekä bränditunnukset ja pakkausten väri olisi yhdenmukainen.

Uuden tupakkalain olisi tarkoitus astua voimaan 1.1.2022. Tupakkapakkausten ulkoasun osalta noudatettaisiin vuoden mittaista siirtymäaikaa 1.1.2023 saakka.

Tällä hetkellä voimassa olevan tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden markkinointi on kielletty. Kuitenkin myös tuotepakkaus on markkinoinnin väline ja edistää myyntiä.

Savuton Suomi 2030 -verkosto pitää yhdenmukaisia tupakkatuotepakkauksia tärkeinä, sillä tupakkalain tulee ehkäistä nuorten tupakoinnin aloittamista. Tuotepakkauksilla on tässä keskeinen rooli, sillä niiden avulla tuotteita voi mm. suunnata tietyille kohderyhmille ja luoda mielikuvia sekä imagoja.

Asuntojen savuttomuutta tulisi yhä helpottaa

Savuton Suomi 2030 -verkosto lausui kesäkuussa, että tupakkalakiin tulisi kirjata säännös, joka mahdollistaisi tupakointikiellon asuntoyhteisöissä enemmistöpäätöksellä. Hallituksen esityksen mukaan myös useat muut lausunnon antajat olivat samoilla linjoilla. Valitettavasti tätä ei huomioitu hallituksen esityksessä uudeksi tupakkalaiksi.

Tupakansavu on terveysriski, jolle ei ole turvarajaa. Savuton Suomi 2030 -verkosto katsoo, että altistuminen syöpävaaralliselle aineelle on ristiriidassa sen kanssa, että perustuslain mukaan valtiovallan on suojeltava väestön terveyttä.

Nykyisen tupakkalain säädöstä kuitenkin täsmennetään siten, että asuntoyhteisö saisi kieltää tupakoinnin kaikissa hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa. Tällä hetkellä lain muotoilusta saattaa syntyä käsitys, että asuntoyhteisön oikeus kieltää tupakointi ulkotiloissa olisi rajattu vain rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyyteen, lasten leikkialueelle ja yhteisille parvekkeille.

Savuttomuus laajenee uimarannoille ja leikkikentille

Uusi tupakkalaki kuitenkin lisäisi savuttomia alueita, sillä tupakointi kiellettäisiin leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Uudistuksella halutaan suojella etenkin pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta ja tupakantumppien tai nuuskapussien aiheuttamilta nikotiinimyrkytyksiltä.

Lisäksi savuttomat alueet suojelevat ympäristöä, sillä tupakantumpit ovat yleisin uimarannoilta löydetty muoviroska. Tumpit kulkeutuvat helposti vesistöihin ja levittävät myrkyllisiä kemikaaleja sekä muovia vesistöjen ekosysteemiin.

Makukortit pois myynnistä

Uusi tupakkalaki laajentaisi myös tunnusomaisten makujen ja tuoksujen kieltoa. Tälläkään hetkellä kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa savuketta tai kääretupakkaa, jossa on tunnusomainen tuoksu tai maku. Markkinoille on kuitenkin tullut tuotteita, joilla kieltoa pyritään kiertämään. Esimerkiksi erilaiset tupakka-askeihin lisättävät makukortit ovat tällaisia tuotteita, ja ne kiellettäisiin uudessa tupakkalaissa.

Tunnusomaiset tuoksut ja maut olisivat jatkossakin kiellettyjä myös sähkösavukkeissa käytettävissä nesteissä.

Savuton Suomi 2030 -verkoston mukaan tuoksut ja maut houkuttelevat etenkin nuoria tuotteiden käyttäjiksi.

Valvontamaksu kattamaan tuotevalvonnan kuluja

Lisäksi tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistajien ja maahantuojien olisi uuden tupakkalain mukaan maksettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) vuotuinen valvontamaksu.

Valvontamaksut perustuisivat tuotteiden myyntimääriin, ja niistä saaduilla tuloilla tehostettaisiin erityisesti tuotevalvontaa.

Lähteet
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (pdf)
STM (23.9.2021): Hallitus antoi esityksen tupakkalain muuttamisesta – tupakkatuotteiden pakkauksia halutaan yhdenmukaistaa