Nuuskan käyttö väheni ammattiin opiskelevilla pojilla

Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten päivittäinen nuuskan käyttö väheni kahden viime vuoden aikana – etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla pojilla.  

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien poikien päivittäinen nuuskan käyttö väheni 20 prosentista 16 prosenttiin vuosina 2019–2021, osoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore Kouluterveyskysely. Myös lukiossa ja perusopetuksessa nuuskan päivittäinen käyttö väheni hieman.

Nuuskan käyttö on kuitenkin yhä yleisintä ammattiin opiskelevilla. Heistä 12 prosenttia käytti nuuskaa päivittäin vuonna 2021 (pojat 16, tytöt 7). Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla vastaava luku on 3 prosenttia (pojat 5, tytöt 1) ja perusopetuksen 8. ja 9.-luokkalisista 4 prosenttia (pojat 6, tytöt 2).

Tupakointi yleisintä ammattiin opiskelevilla tytöillä

Päivittäisen tupakoinnin kohdalla laskua oli vain tytöillä vuoteen 2019 verrattuna. Eniten kuitenkin tupakoivat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat tytöt. Vuonna 2021 ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista tupakoi päivittäin 18 prosenttia (pojat 17, tytöt 19). Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 21 prosenttia (tytöt) ja 17 prosenttia (pojat).

Vähiten päivittäistä tupakointia on lukiossa opiskelevilla nuorilla. Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista tupakoi päivittäin 2 prosenttia (pojat 2, tytöt 2). Perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisilla vastaava luku on 5 prosenttia (pojat 6, tytöt 4).

Kouluterveyskysely tuottaa tietoa hyvinvoinnista ja elintavoista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaan Kouluterveyskyselyyn osallistuvat perusopetuksen 4.- ja 5.-luokkalaiset sekä 8.- ja 9.-luokkalaiset, lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vuoden 2021 tulokset perustuvat 264 878 lapsen ja nuoren vastauksiin. Tiedonkeruu toteutettiin keväällä 2021.

Kouluterveyskysely tuottaa tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta, vapaa-ajasta, toimintakyvystä, elintavoista, koulunkäynnistä ja opiskelusta, kasvuympäristön turvallisuudesta, sekä opiskeluhuollon palvelujen käytöstä.

 

Lähde
THL, Kouluterveyskysely 2021