Nuorisourheilussa ei tiedosteta nuuskan haittoja

Nuoret urheilijat pitävät nuuskaa muita päihteitä parempana vaihtoehtona. Tupakan hapenottokykyä heikentävät haitat tiedetään, mutta nuuskan terveyshaitat eivät ole yhtä tuttuja, Syöpäjärjestöt kertoo tiedotteessaan.  

Syöpäjärjestöt selvitti, miten urheiluseurojen toimintaan osallistuvat alaikäiset nuoret saavat nuuskaa haltuunsa, miten sen käyttöön ja välittämiseen asennoidutaan ja kuinka urheiluseuroissa on puututtu nuorten nuuskan käyttöön.

Kävi ilmi, että nuoret urheilijat tunsivat tupakan haitalliset vaikutukset hapenottokykyyn, mutta nuuskan haitat eivät olleet heille yhtä tuttuja. Nuoret kuitenkin saavat helposti nuuskaa iästä tai asuinpaikasta riippumatta. Nuuskaa ostetaan muun muassa kavereilta, vanhemmilta sisaruksilta ja sosiaalisen median kautta, kertovat tutkimuksessa mukana olleet alaikäiset urheilevat nuoret.

Nuorten mukaan valmentajien nuuskan käyttö on yleistä

Nuoret kertoivat, että valmentajan esimerkki nuuskattomuuden edistämisestä ei vakuuttanut, mikäli valmentajan tiedettiin itse käyttävän nuuskaa. Selvitykseen haastattelut seurojen ja joukkueiden edustajat korostivat, että heidän seurassaan on nollatoleranssi nuuskan suhteen. Siitä huolimatta nuoret kertoivat, että valmentajien keskuudessa nuuskan käyttö on yleistä.

Seurojen edustajien mielestä on kuitenkin vaikeaa puuttua vapaaehtoistyötä tekevän valmentajan nuuskankäyttöön.  Seurat ja joukkueet toivovat lajiliitoilta systemaattisempia ohjeita siihen, miten nuuskan käyttöön tulisi puuttua. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että eri toimijoiden välillä oli epäselvyyksiä siitä, kenellä on vastuu nuorten nuuskattomuuden edistämisessä. Joukkueiden ja seurojen edustajat korostivat kodin ja urheiluseuran yhteistyötä samalla kuin seuran kasvatuksellista roolia pyrittiin minimoimaan keskityttäessä urheiluvalmennukseen. 

Nuuska heikentää urheilusuoritusta

Käyttämällä nuuskaa urheilija antaa vastustajalleen ison etulyöntiaseman. Toistuvien nikotiiniannosten ja vieroitusoireiden takia nuuskan käyttäjän keho on jatkuvassa rasitus- ja stressitilassa. Nuuskan käyttö heikentää urheilijan palautumista, eikä suoritusta voi nikotiinin avulla parantaa.  

Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa -selvitykseen haastateltiin jääkiekko-, jalkapallo- ja salibandyseurojen 16-17-vuotiaita pelaajia, valmentajia ja toimihenkilöitä, lajiliittojen edustajia ja pelaajien vanhempia pääkaupunkiseudulta ja Oulun seutukunnasta.

 

Lähteet
Syöpäjärjestöt (3.9.2019): Nuorisourheilun parissa toimivat eivät pidä nuuskaa terveydelle vaarallisena
Syöpäjärjestöt (2019): Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa. Selvitys nuuskan välittämisestä ja nuuskaan liittyvistä asenteista joukkueurheilun toimintaympäristössä. (pdf)