Asiantuntijaverkosto: Suomi voi olla savuton jo vuonna 2030

Savuton Suomi –seminaarissa puhuneet asiantuntijat toivovat, että tupakkalainsäädännössä huomioitaisiin myös uudet, markkinoille pyrkivät nikotiinituotteet, jotka on suunnattu erityisesti nuorille.

– Toivomme, että päättäjät tiedostavat, miten tärkeästä, Suomen tulevaisuutta koskevasta päätöksestä on kyse, huomauttaa Savuton Suomi -verkoston puheenjohtaja, professori Kari Reijula Helsingin yliopistosta.

Voimassa olevan tupakkalain tavoite on, että Suomi on savuton vuoteen 2040 mennessä. Jos käyttöön otetaan uusia toimenpiteitä ja tupakoinnin lopettamiseen tarjotaan entistä tehokkaampaa tukea, on tavoite savuttomasta Suomesta mahdollista saavuttaa jo vuonna 2030. Näin uskoo asiantuntijoista koostuva Savuton Suomi –verkosto, jonka järjestämässä seminaarissa tiistaina 5.5.2015 käsiteltiin nuorten nikotiiniriippuvuutta.

– Verkosto uskoo vakaasti savuttoman Suomen toteutumiseen. Tämän vuoksi verkostomme julkilausuttu tavoite on tästä eteenpäin Savuton Suomi 2030, ja tämä näkyy myös verkoston nimessä, Reijula kertoi.

Joissakin maissa tavoitellaan jopa Suomea nopeampaa kehitystä: Irlannissa ja Uudessa-Seelannissa tavoite on vuosi 2025 ja Englannissa 2020.

Nuorten suojelu tärkeää

Tarve lainsäädännön uudistamiseen tuli esiin myös muissa puheenvuoroissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Hanna Ollila huomautti, että vaikka Suomella on pitkä historia tupakkapolitiikan edelläkävijänä, uusien markkinoille pyrkivien nikotiinituotteiden kohdalla lainsäädäntömme laahaa perässä. Erityisesti sähkösavukkeiden säätely on Ollilan mukaan tärkeää saada sellaiseksi, että se suojaa nuoria.

Ministeriön esittämät ikärajat ja nettiostojen kielto ovat tervetulleita uudistuksia.

– Sosiaali- ja terveysministeriön esittämät ikärajat ja nettiostojen kielto ovat tässä mielessä erittäin tervetulleita uudistuksia. Sähkösavukkeita kokeilleista suomalaisnuorista enemmistö on käyttänyt nikotiinia sisältäviä nesteitä, vaikka niitä ei saa Suomessa myydä. Tulos kertoo paljon tämänhetkisen säätelyn toimivuudesta, Ollila kiteytti.

Uudet tuotteet tulevat

Nuoret ja nikotiiniriippuvuus – kenellä vastuu –seminaarin tavoite oli tarjota erityisesti nuorten kanssa toimiville ammattilaisille välineitä nuorten tupakkatuotteiden käyttöön puuttumiseen.

Tilastojen mukaan tytöistä yhä useampi on täysin savuton, mutta pojilla erityisesti nuuskan ja savukkeiden yhteiskäyttö näyttää yleistyvän. Dosentti Outi Salminen Helsingin yliopistosta huomautti, että aikuisiin verrattuna nuoret polttavat epäsäännöllisemmin ja vähemmän savukkeita vuorokaudessa, mutta tulevat silti helpommin riippuvaisiksi nikotiinista.

– Riippuvuus voi kehittyä jo yhden tai kahden päivän sisällä ensimmäisestä tupakointikokemuksesta. Nuorella jo kahden savukkeen päiväkulutus voi johtaa vieroitusoireisiin, kun tupakointi yritetään lopettaa, Salminen totesi.

Vaikka tavalliset savukkeet ovat menettämässä nuorten parissa suosiotaan, uudempien tuotteiden, kuten sähkösavukkeiden ja vesipiipun kokeilut kiinnostavat.

– Kansainvälisesti on nähtävissä, että sähkösavukkeiden ja vesipiipun kokeilut ja käyttö yleistyvät nuorissa ikäryhmissä. Nyt on oikea hetki toimia sen eteen, etteivät ne yleisty suomalaisnuorten keskuudessa, Ollila huomautti.

Nyt on oikea hetki toimia, etteivät sähkösavukkeet ja vesipiippukokeilut yleisty nuorten keskuudessa.

Uudet tai nyt yleistymässä olevat vanhat tuotteet ovat haaste myös nuorten parissa ehkäisevää työtä tekeville sekä esimerkiksi kouluille, joiden terveyskasvatuksessa ja terveystarkastuksissa olisi syytä katsoa tuotteiden kirjoa nykyistä laajemmin.