Sopiminen ei aina onnistu: Uusi tupakkalaki puree parveketupakointiin

Joensuulaisessa taloyhtiössä parvekkeilla tupakointi on ollut kiellettyä jo vuosia. Sekä taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Tiainen että Savuton Suomi 2030 -hankkeen puheenjohtaja Kari Reijula uskovat, että kaavailtu tupakkalain uudistus helpottaisi ratkaisevasti parveketupakointiin puuttumista.

Tupakkalain kokonaisuudistuksessa kaavaillut muutokset helpottaisivat taloyhtiöiden mahdollisuuksia puuttua tupakointiin huoneistoon kuuluvalla parvekkeella tai huoneiston käytössä olevassa ulkotilassa. Asuntoosakeyhtiö saisi kieltää tupakoinnin tai rajoittaa sitä esimerkiksi osakkaan hallitsemalla parvekkeella, jos savusta aiheutuu haittaa muille asukkaille. Edellytys on, että kunnan terveydensuojeluviranomainen on ensin todennut, että tupakansavu voi levitä parvekkeelta toiselle tai sisätiloihin esimerkiksi rakenteiden kautta.

Savuton Suomi 2030 -hankkeen puheenjohtaja, professori Kari Reijula uskoo, että lakimuutos selkeyttäisi käytäntöjä taloyhtiöissä.

– Voimassa olevan lain mukaan kielto on mahdollinen yksittäistapauksissa, jos tupakoinnista voidaan osoittaa aiheutuvan terveyshaittaa. Lakiluonnoksessa mainitun savuhaitan toteaminen olisi ratkaisevasti helpompaa, varsinkin, kun siinä ei edellytetä savun näkemistä tai haistamista, Reijula toteaa.

Taloyhtiön kielto puri

Lakiluonnoksen mukaan terveysviranomaisen kuulemisen jälkeen tupakointikiellosta voitaisiin päättää enemmistöpäätöksellä, ilman yhtiöjärjestyksen muutosta. Nykyisin tupakointikielto edellyttää yksimielistä päätöstä. Asunto Oy Joensuun Joonatanin hallituksen puheenjohtajan Timo Tiaisen mukaan muutos olisi tervetullut.

– On hienoa, että laissa nostetaan esiin kaikkien oikeus puhtaaseen hengitysilmaan. Savuttomuudesta päättämisen helpottaminen tukee tätä tavoitetta.

Asunto Oy Joensuun Joonatan on ollut savuton vuodesta 2004 alkaen. Tiaisen mukaan päätöstä edelsi pitkään jatkunut purnaus naapureiden tupakansavusta, joka haittasi erityisesti muutamissa asunnoissa.

– Yhtiökokouksessa asiasta keskusteltiin aika kovin sanakääntein, mutta hallituksen päätöksen jälkeen myös tupakoitsijat ovat vähitellen siirtyneet savuttomuuden kannattajiksi.

Tiaisen mukaan kielto on toiminut hyvin. Tupakoitsijat käyttävät pihassa olevaa tupakkapaikkaa, eivätkä ole esimerkiksi siirtyneet tupakoimaan sisälle asuntoihin.

Joensuun Joonatanin 46 asunnosta 15 on vuokra-asuntoja. Hallituksen puheenjohtaja on muistuttanut vuokranantajia siitä, että vuokrasopimukseen voi kirjata, että tupakointi on kielletty asunnossa ja siihen kuuluvalla parvekkeella.

– Monet vuokranantajat arastelevat tällaista vaatimusta, vaikka se on ihan laillista. Tupakointi mielletään asukkaiden yksityisasiaksi, vaikka se vaikuttaa muihinkin. En tiedä ketään, jota ei häiritsisi se, että tupakansavua
kulkeutuu sisään omaan asuntoon.

Tätä ehdotetaan

  • Lakiuudistuksen lähtökohta on, että jokaisella on oikeus tupakoida omassa asunnossaan, parvekkeellaan ja ulkoalueellaan, jos se ei aiheuta haittaa muille asukkaille.
  •  Oikeus puhtaaseen hengitysilmaan ajaa kuitenkin tietyissä tapauksissa tupakoivan henkilön oikeuksien ohi.
  • Jos viranomainen arvioinnissaan päätyy siihen, että tupakansavu voi muutoin kuin poikkeuksellisesti levitä esimerkiksi parvekkeelta toiselle, tupakointikielto on mahdollista asettaa asunto-osakeyhtiölain mukaisella päätöksellä.
  • Asuinhuoneiston sisätiloihin tupakointikielto voitaisiin sen sijaan asettaa vain erityistilanteissa: esimerkiksi vanhassa kerrostalossa, jossa välipohjien tiiviys ei täytä nykyisin vaadittavaa tasoa eikä tilannetta saada korjattua  yksinkertaisilla, edullisilla korjaustöillä.
  • Asuinhuoneiston haltijalle on ennen sisätilojen tupakointikieltoa varattava
    mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimillaan.