fbpx

”Tupakoinnin lopettaminen lievittää masennusta”

Masennusta sairastavat tupakoivat selvästi useammin kuin väestö keskimäärin. Dosentti Tellervo Korhosen mukaan ilmiön taustalla vaikuttavat monet tekijät. Tupakoinnin lopettamisella on kuitenkin tutkitusti positiivisia vaikutuksia mielialaan.

Tellervo Korhonen on Helsingin yliopiston dosentti ja Savuton Suomi 2030 -verkoston tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. Hän on tutkinut masennuksen suhdetta tupakka- ja nikotiiniriippuvuuteen.

Korhosen mukaan tupakoinnin ja masennuksen välillä on useissa tutkimuksissa havaittu yhteys.

”Monissa länsimaissa, kuten Suomessa ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa, tupakointi on vähentynyt merkittävästi, mutta kehitys ei ole ollut yhtä myönteistä erilaisista mielenterveyshäiriöistä kärsivillä. Tämä koskee myös masennusta sairastavia.”

Masennusta sairastavilla tupakoinnin esiintyminen on kaksinkertaista koko väestöön nähden

Brittiläisen vuosia 2013–2018 kattavan tilaston mukaan masennusta sairastavilla tupakoinnin esiintyminen on noin kaksinkertaista koko väestöön nähden: masennusta sairastavista 31 prosenttia tupakoi, kun Ison-Britannian koko väestössä vastaava luku on noin 15 prosenttia.

”Suomesta ei tietääkseni ole saatavilla vastaavia tarkkoja vertailevia lukuja, mutta nuo luvut vastannevat suhteellisesti hyvin maamme tilannetta. Masennusta sairastavilla tupakoijilla on myös suurempi nikotiiniriippuvuus verrattuna tupakoijiin, joilla ei ole masennusta.”

Tupakoinnin ja masennuksen yhteydelle on useita selityksiä

Onko masennus syy tupakoinnille vai tupakointi masennukselle? Korhonen toteaa, ettei yksiselitteistä vastausta ole.

Erään hypoteesin mukaan masennus altistaisi tupakoinnille esimerkiksi, koska masennuksen oireisiin kuuluu heikentynyt kyky tuntea mielihyvää. Tupakointia voisi näin ollen selittää niin sanottu itselääkintä, sillä mielihyvän tunteen lisääntyminen on yksi nikotiinin lyhytaikaisista vaikutuksista. Toistuvasti nikotiinille altistuessaan aivot kuitenkin kehittävät toleranssin, jolloin sama annos ei enää tuotakaan yhtä suurta mielihyvää kuin aluksi.

Itselääkintä on kuitenkin vain yksi mahdollinen selitys. Lisäksi masennuksen ja tupakoinnin taustalla voi olla useita yhteisiä tekijöitä, kuten perinnölliset taipumukset, lapsuuden perheympäristö ja muiden päihteiden, kuten alkoholin käyttö.

Pitkään jatkuessaan tupakointi voi aiheuttaa aivoihin muutoksia, jotka altistavat masennukselle

Uusimpien tutkimusten mukaan tupakoinnilla voi myös olla itsenäinen rooli masennuksen etiologiassa. Pitkään jatkuessaan tupakointi voi aiheuttaa aivoihin muutoksia, jotka altistavat masennukselle.

”Nykyisen tutkimustiedon valossa tupakoinnin ja masennuksen välisen yhteyden taustalla on monimutkainen kuvio, jossa erilaiset tekijät toimivat eri yksilöillä eritavoin korostuneina. Joillain yksilöillä korostuu vahvempana perinnöllinen alttius sekä masennukseen että tupakointiin, joillain itselääkintä ja joillain pitkään jatkuneen tupakoinnin haitalliset vaikutukset aivojen kemiaan.”

Tupakoinnin lopettaminen yhtä tehokasta kuin masennuslääkitys

Yksi asia on Korhosen mukaan kuitenkin selvä: kun tupakointi loppuu pysyvästi, masennus helpottaa.

Kun tupakointi loppuu pysyvästi, masennus helpottaa

”Laajassa meta-analyysissä on todettu, että onnistunut tupakoinnin lopettaminen parantaa mielialaa pitkällä tähtäimellä, eikä vaikutus ole lainkaan pieni. Tutkimuksessa raportoitiin nimittäin, että tupakoinnin lopettamisen teho oli samaa luokkaa kuin masennuslääkkeillä. Tämän havainnon tulisi herättää kliinikoita näkemään, miten tärkeää tupakoinnin lopettaminen on myös masennusta sairastavilla.”

Korhonen painottaa, että laadukkaaseen masennuksen hoitoon tulisikin kuulua myös nikotiiniriippuvuuden tehokas hoito ja seuranta.