fbpx

”Sähkösavukkeiden välittäminen on lisääntynyt nuorten keskuudessa”

Alaikäiset hankkivat melkein kaikki nikotiinituotteet välittämisen kautta, sillä myyntipisteissä ikärajavalvonta toimii pääsääntöisesti hyvin. Somekanavilla on merkittävä rooli tuotteiden välittämisessä, ja myös nikotiiniteollisuus hyödyntää somea piilomainontaan, kertoo Katri Saarela, nikotiinittomuuden asiantuntija EHYT ry:stä.

Katri Saarela toimii projektipäällikkönä Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeessa, jonka tavoitteena on muun muassa ehkäistä nikotiinituotteiden ja alkoholin välittämistä alaikäisille. Hankkeessa on myös kysytty nuorilta nikotiinituotteiden hankkimisesta.

”Alaikäiset kertovat, että nikotiinituotteita on äärimmäisen helppo saada halutessaan. Kouluterveyskyselyn perustella tiedämme, että nikotiinituotteita käyttäneistä nuorista miltei 90 prosenttia on hankkinut tuotteet välittämisen kautta”, Saarela toteaa.

Saarelan mukaan tyypillisesti välittäjänä toimii nuoren tuttu, kaveri tai esimerkiksi vanhempi sisarus. Vanhemmat toimivat välittäjinä vain harvoin.

”Yleinen motiivi nikotiinituotteiden välittämiselle on raha, mutta jotkut myös haluavat olla hyviä tyyppejä ja saada kavereita. Välittäjä voi olla itsekin alaikäinen, sillä usein välittäminen tapahtuu useamman käden kautta.”

Sähkösavuketta välitetään nyt eniten

Tällä hetkellä selkeästi eniten välitetty nikotiinituote on Saarelan mukaan sähkösavuke.

”Hankkeen alkuselvityksessä vuonna 2021 nuuska oli yläkoululaisten keskuudessa eniten välitetty nikotiinituote, mutta nyt sähkösavuke on noussut yleisimmäksi. Myös EHYTiin yhteydessä olevat, nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset puhuvat vapettamisen yleistymisestä.”

Nikotiinituotteita hankitaan yhä useammin tuntemattomilta

Nuorten kesken tapahtuva hankinta toteutuu yleisimmin Snapchatin välityksellä. Toisaalta nikotiinituotteita hankitaan yhä useammin entuudestaan tuntemattomilta henkilöiltä. Saarela selvittää, että somekanavissa on profiileja, joissa esimerkiksi tarjoudutaan hakijoiksi.

”Nuoret kertovat somessa haluavansa ostaa tuotteita, ja siellä on myynti-ilmoituksia. Paljon näkee ilmoituksia sähkösavukkeista. Ilmoituksissa on kuva tuotteesta, niissä kerrotaan hinta ja makuvaihtoehdot, mutta ei välttämättä sitä, sisältääkö tuote nikotiinia vai ei. Tuote voi olla tilattu mistä vain, eikä nuori voi tietää, mitä se sisältää.”

Tiedon levittämistä ja avointa keskustelua tarvitaan

Saarela toteaa, että uusia nikotiinituotteita tulee koko ajan markkinoille, joten tiedon levittäminen on tärkeää – eikä pelkästään nuorten, vaan myös aikuisten keskuudessa.

”Tarvitaan kriittisyyttä nikotiiniteollisuutta kohtaan, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mihin raha menee, kun ostaa nikotiinituotteita.”

Myös välittämisen haitoista kannattaa keskustella

Saarelan mielestä nuorten kanssa kannattaa käydä avointa keskustelua paitsi nikotiinituotteiden haitoista, myös niiden välittämiseen liittyvistä riskeistä.

”Keskustelu lähtee helposti käytön haittoihin, mutta myös välittämiseen liittyy niitä. Viime aikoina esimerkiksi nuorten käymään sähkösavukekauppaan on kytkeytynyt oheisrikollisuutta, kuten ryöstöjä. Välittämisestä voi myös joutua rikosvastuuseen.”

Tehokkaampaa valvontaa someen, yhtenäistä lainsäädäntöä

Nikotiinituotteiden markkinointi sosiaalisessa mediassa on keskeinen haaste. Saarelan mukaan nikotiiniteollisuuden harjoittama somemarkkinointi ei ole avointa, joten sitä on vaikea valvoa. 

”Nuoret ovat törkeän piilomainonnan kohteena. Nuorten käyttämiin somekanaviin tarvittaisiin ehkä enemmän somepoliiseja, jotka voisivat olla esimerkiksi nuorisotyöntekijöitä. Lisäksi tarvitaan vastamarkkinointia; isoja kampanjoita, joissa on mukana vaikuttajia.”

Nuoret ovat törkeän piilomainonnan kohteena

Tällä hetkellä Saarela pitää tärkeänä myös nikotiinituotteiden säätelyn yhdenmukaistamista.  

”Esimerkiksi nikotiinipussien kohdalla vallitsee villi länsi. Vaikka niiden nikotiinipitoisuutta on rajoitettu, verkosta pystyy tilaamaan vahvoja pusseja, ja nuoret pystyvät tilaamaan niitä ulkomailta.”