fbpx

”Sähkösavuke on nuorille identiteetin väline”

Kirjavia värejä, karkkimakuja ja höyryllä temppuilua – tutkija Anu Linnansaaren mukaan sähkösavukkeen käyttö liittyy nuorilla vahvasti identiteetin rakentamiseen. Sosiaalinen media on ”vapen” käytön areena ja merkittävä osa nuorten elämää.

Anu Linnansaari toimi tutkijana hankkeessa, jossa selvitettiin sähkösavukkeen käyttöä osana nuorisokulttuuria. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin 15–20-vuotiaita, suomalaisia, tanskalaisia ja norjalaisia nuoria. Suurin osa nuorista oli 17-vuotiaita.

Maiden välillä on jonkin verran eroja sähkösavukkeiden sääntelyssä esimerkiksi makuaineiden suhteen. Linnansaaren mukaan nuorten tavoissa käyttää sähkösavukkeita on silti enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia.

Vapea käytetään kavereiden seurassa

Tutkimuksen perusteella nuorten sähkösavukkeiden käyttö on selkeästi sosiaalinen käytäntö ja pääasiallisesti satunnaista. ”Vapettaminen” on nuorille sosiaalisen identiteetin rakentamisen ja vuorovaikutuksen väline.

”Vapea käytetään kavereiden seurassa, niitä lainataan ja ostetaan kavereilta ja ne ovat tapa viettää aikaa yhdessä. Vape oli monille myös lelu, jonka höyryllä on kiva leikkiä. Sen avulla saa sosiaalista hyväksyntää ja huomiota, jos osaa temppuilla höyryllä taitavasti.”

Vape on monille lelu, jonka höyryllä on kiva leikkiä

Nuoret eivät puhuneet sähkösavukkeen kohdalla addiktiosta, eivätkä käyttäneet sitä nikotiininhimon taltuttamiseen. He pitivät ”vapettamista” varsin vaarattomana harrastuksena ja hyväksyttävänä rikkeenä. Laitteiden ja nesteiden hankinta ei ollut nuorille vaikeaa.

”Norjassa nikotiinipitoiset sähkösavukkeet oli kielletty siinä vaiheessa, kun haastattelimme nuoria. Siitä huolimatta nuoret eivät kokeneet haasteita saatavuudessa, sillä he ostivat niitä netistä. Myös suomalaiset nuoret kertoivat, että sähkösavukkeita ja nesteitä on helppo tilata netistä, vaikka lainsäädäntö sen kieltää.”

Makunesteet ja laitteen ulkonäkö nuorille tärkeitä

Tutkimuksessa ilmeni myös, että nuoret hyödyntävät identiteetin rakentamisessa sähkösavukkeiden monenkirjavaa ulkoasua ja laitteiden erilaisia ominaisuuksia. Linnansaari havainnollistaa, että vapen valinta on nuorille kuin kännykän valinta; esteettiset ulottuvuudet mahdollistavat itseilmaisun.

Vapen valinta on kuin kännykän valinta

”Markkinoilla on paljon erivärisiä, -kokoisia ja -muotoisia laitteita. Nuorten mukaan pienet laitteet ovat nättejä ja näppäriä, kun taas isot mahdollistavat suurten höyrypilvien tekemisen.”

Myös makunesteillä on nuorille paljon merkitystä.

”Maut erottivat sähkösavukkeet muista tupakkatuotteista, sillä nuorten mukaan ilman makuja voisi yhtä hyvin käyttää jotain muuta tupakka- ja nikotiinituotetta. Suomalaisilla nuorilla haastatteluissa nousivat esille myös nikotiinipussien maut.”

Sosiaalinen media altistaa markkinoinnille

Sosiaalinen media on iso osa nuorten elämää, ja sähkösavukkeen käyttö on siihen kytköksissä. Linnansaaren mukaan digitaalisuus onkin luonut uuden areenan myös sähkösavukkeille.

”Nuoret näkevät kaveripiirinsä somessa sähkösavukkeen käyttöä ja postaavat someen itsekin esimerkiksi höyryllä temppuilua. Julkisten postausten tekeminen mahdollistaa tykkäysten saamisen myös kaveripiirin ulkopuolelta.”

Sähkösavukkeen käyttö on kytköksissä sosiaaliseen mediaan

Tutkimuksessa haastateltujen nuorten kotimaissa – Suomessa, Norjassa ja Tanskassa – sähkösavukkeiden markkinointi on kielletty. Se ei kuitenkaan estä nuorten altistumista markkinoinnille sosiaalisessa mediassa.

”Nuoret näkevät somessa ammattimaisesti tuotettuja vapevideoita ja somevaikuttajien tekemää tuotesijoittelua, jossa ei mainita kaupallista yhteistyötä. Some tarjoaa tupakkateollisuudelle tilaisuuden epäsuoralle mainonnalle.”

Lainsäädäntöä yhtenäistettävä kansainvälisesti

Linnansaari pitää tärkeänä, että sähkösavukkeisiin liittyvää lainsäädäntöä yhtenäistettäisiin kansainvälisesti. Elämme globaalissa maailmassa, eivätkä maiden rajat estä markkinoinnin kohdentamista nuorille.

”Sosiaalinen media yhtenäistää nuorten kokemuksia ja voi osaltaan vetää mattoa vahvankin kansallisen lainsäädännön alta. Vaikka esimerkiksi sähkösavukkeiden makuaineet on Suomessa kielletty, haastatellut nuoret eivät tuntuneet asiaa huomaavan.”

Sähkösavukelaitteiden yhdenmukaistaminen olisi tärkeää

Linnansaari huomauttaa, että esimerkiksi sähkösavukelaitteiden ja niiden ulkonäön merkitys tulisi huomioida lainsäädännössä. Suomessa otetaan toukokuussa 2023 käyttöön yhdenmukaiset tupakkapakkaukset. Se tarkoittaa, ettei tupakkapakkauksissa saa olla tuotemerkkien logoja, pakkausten pitää olla yksivärisiä ja niissä tulee olla terveysvaroitukset kuvina ja tekstinä.

”Näkisin, että myös sähkösavukelaitteiden yhdenmukaistamainen olisi tärkeää, sillä sähkösavukkeiden kohdalla laitteiden ominaisuuksilla ja ulkonäöllä on suurempi merkitys kuin pakkauksella.”

Lisätietoa:
Sähkösavukkeiden käyttöä ja sosiaalista merkitystä pohjoismaisten nuorten keskuudessa selvittänyt tutkimus E-cigarette use in global digital youth culture. A qualitative study of the social practices and meaning of vaping among 15–20-year-olds in Denmark, Finland, and Norway julkaistiin International Journal of Drug Policy -lehdessä tammikuussa 2023.