fbpx

”Nuuskateollisuus sumuttaa nuoria”

Nuoret nuuskaavat aiempaa enemmän, ja nuuskateollisuus markkinoi tuotettaan ovelin keinoin. Hanne Munter Ehyt ry:stä kertoo, miten nuorten nuuskan käyttöä kannattaa lähestyä. 

”Vanhemmat eivät aina ymmärrä, että nuorten suosima nuuska on todella vahvaa. Siinä on nikotiinia jopa 22 milligrammaa grammassa. Vahvimmassa markkinoilla olevassa nuuskassa nikotiinipitoisuus on jopa 45 milligrammaa grammassa”, kertoo Hanne Munter.

Hän toimii projektipäällikkönä Ehkäisevä Päihdetyö Ehyt ry:n kolmivuotisessa nikotiinihankkeessa, jonka tarkoituksena on kartuttaa syvällistä tietoa nuorten nuuskakulttuurista ja kehittää nuuskan käytön ennaltaehkäisyä yhdessä yläkouluikäisten nuorten kanssa.

”Moni nuori kuvailee, että nuuska ”iskee” tai ”sätii” suussa.”

Vahvimmat nuuskat on suunnattu idän markkinoille.

Munter lisää, että Ruotsissa suositaan huomattavasti miedompaa nuuskaa kuin Suomeen rantautuva laatu.

”Vahvimmat nuuskat on selkeästi suunnattu idän markkinoille.”

Syytä huoleen on, sillä nuoren kehittyvät aivot ovat erityisen herkkiä nikotiinin haitallisille vaikutuksille.  Kuinka nuorten nuuskan käyttöä siis voisi ehkäistä?

Irrotettavia tarroja ja idoleita – nuorten maailmasta tarvitaan tietoa

Munterin mukaan ymmärrys nuorten nuuskakulttuurista on erityisen tärkeää. Ehyt ry teetti nikotiinihankkeen tueksi Nuuska ja nuoret -tutkimuksen, jossa selvitettiin nuorten motiiveja nuuskan käytölle ja välittämiselle.

Tutkimuksessa ilmeni, että nuuskaa käytetään salassa vanhemmilta ja opettajilta, mutta samalla niin, että kaverit tietävät käytöstä.

”Ilmiöön liittyy kapinaa ja näyttämistä. Esimerkiksi nuuskarasioiden etikettitarrat voi irrottaa. Nuoret liimaavat niitä puhelimiin ja läppäreihin, eivätkä vanhemmat edes tiedä, mitä tarroja ne ovat.”

Rap-videoilla näkyy nuuskatorneja.

Nuoret suhtautuvat nuuskaan usein positiivisesti, ja asennetta vahvistavat idolit.

”Nuuskatorneja näkyy esimerkiksi rap-videoilla. Mitä taiteellista lisäarvoa ne antavat?” Munter pohtii.

Toisaalta kasvattajatkin suhtautuvat nuuskaan tupakointia sallivammin. Kouluissa nuuskaamista katsotaan sormien läpi, vaikka tupakkalaki kieltää myös nuuskan käytön koulun alueella.

”Kasvattajien olisi oltava johdonmukaisia nikotiinituotteisiin suhtautumisessa. Esimerkiksi kouluissa olevissa tupakointikielloissa voisi savukkeen kuvan lisäksi olla nuuskapurkin kuva.”

Kriittistä ajattelua ja ilmastohuolta

Nikotiinihankkeessa nuoret ovat itse saaneet pohtia, millaiset nuuskaan liittyvät viestit ovat tehokkaita. Nuuskateollisuuden kriittinen tarkastelu ja nuorten oman ajattelun herättely ovat tuntuneet hedelmällisiltä.

”Nuorten mielestä nuuskateollisuuden huijausta pitäisi tuoda esille. Viestintäkampanjassamme tullaankin korostamaan, että nuorilla itsellään pitää olla valta omaan käyttäytymiseen. Valta ei saa olla korporaatiolla.”

Nuoret pitivät tärkeänä myös ympäristökysymysten esiin nostamista. Tupakkakasvin viljely vaatii paljon vettä ja viljelmien tieltä kaadetaan metsää.

”Nuuskaa ei nuorten mukaan ymmärretä liittää ilmastonmuutokseen, vaikka se on tehty samasta kasvista kuin tupakka.”