fbpx

”Kouluissa ja neuvoloissa tarvitaan suoraa puhetta nikotiinituotteista”

Nikotiinittomuuden edistämiselle on valtavat mahdollisuudet, kun lapsiperheet kohdataan säännöllisesti joka vuosi, kertoo Hämeenlinnan neuvola- ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri Anu Mähönen. Hän uskoo suoran puheen ja kannustamisen tuottavan parhaan tuloksen.

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Anu Mähönen alkoi inhota tupakka- ja nikotiinituotteita työskennellessään teho-osastoilla ensiavussa ja leikkausosastoilla.

”Näin, mitä nikotiiniriippuvuus voi ihmiselle tehdä ja miten turhia sen aiheuttamat kuolemat ovat”,
Mähönen summaa.

Kouluterveydenhuollossa ja neuvoloissa kohdataan kaikki lapsiperheet

Hän kertoo siirtyneensä terveydenhuollon ennaltaehkäisevälle puolelle, jotta voisi vaikuttaa asioihin ajoissa. Tällä hetkellä hän toimii Hämeenlinnan neuvola- ja kouluterveydenhuollon vastuulääkärinä.

Kouluterveydenhuollon ja neuvoloiden nikotiinittomuustyöllä on Mähösen mielestä suuri merkitys savuttoman Suomen saavuttamisessa, sillä molemmissa kohdataan vuosittain kaikki lapsiperheet. Hämeenlinnan kouluissa ja neuvoloissa nikotiinituotteiden käyttö otetaan suoraan puheeksi lääkärintarkastuksissa.

Vanhempien nikotiinin käyttöön kannattaa puuttua

Suora puheeksi ottaminen ja vanhempien nikotiinituotteiden käyttöön puuttuminen ovat Mähösen mukaan mahdollisuuksia, joita pitäisi hyödyntää Suomessa nykyistä enemmän.

”Jos vanhempi tupakoi, katson häntä silmiin ja kysyn, miten tärkeä osa identiteettiä tupakointi on
ja haluaako hän pitää siitä kiinni. Vuosien aikana ainoastaan kaksi isää on sanonut, ettei koskaan
aio luopua tupakoinnista, mutta sadat muut ovat kertoneet oman lapsensa läsnä ollessa, miksi haluavat tupakasta eroon. Silloin voimme kannustaa ja ohjata vieroitukseen.”

Vanhemman tupakointi vaikuttaa lapsen terveyteen merkittävästi

Joskus vanhemmat närkästyvät, kun heiltä tiedustelee tupakoinnista. Sellaisissa tilanteissa Mähönen kertoo, että vanhemman tupakointi vaikuttaa lapsen terveyteen merkittävästi esimerkiksi lisäämällä astmariskiä.

”Moni luulee, että jos polttaa vain ulkona, ei tupakoinnista ole mitään haittaa lapselle. Tupakoinnin jälkeen elimistö kuitenkin poistaa myrkkyjä, joista osa poistuu keuhkojen kautta. Tupakoinut ihminen hengittää niitä kodin sisäilmaan.”

Kampanjoita oppilaiden ehdoilla

Kouluterveydenhuollossa aletaan 5. luokalta alkaen kysyä oppilailta, mitä mieltä he itse ovat tupakasta ja nikotiinituotteista. Mähönen uskoo, että juuri ennen murrosikää on hyvä hetki vaikuttaa koululaisten asenteisiin.

”Jos lapsi siinä vaiheessa alkaa ajatella, ettei halua tupakoida tai käyttää nuuskaa, asenne voi
kantaa murrosiän yli.”

Erityisen tehokkaasti toimii nuorista itsestään lähtevä kampanjointi. Hämeenlinnassa järjestettiin
Ei nuuskalle -kampanja vuosina 2018–2019. Pian kampanjan jälkeen 8.-9-luokkalaisten poikien
nuuskan käyttö väheni 10 prosentista 6 prosenttiin, ja tällä hetkellä se on enää 4 prosenttia.

Yläkoululaiset kertoivat, että nuuskaaminen on karannut käsistä

”Kampanja alkoi siitä, että yläkouluikäiset pojat tulivat vanhempainyhdistyksen kokoukseen
kertomaan, että nuuskaaminen on karannut käsistä ja jotain pitää tehdä. Nuoret itse rakensivat
kampanjan aikuisten tuella. Asenne on 8.- ja 9.-luokkalaisilla muuttunut. Ennen nuuska oli siisti
juttu, mutta nyt sitä pidetään ällöttävänä.”

Suora puhe voi olla kannustavaa

Anu Mähönen on ollut luomassa Hämeenlinnan neuvoloihin Savuttomat vauvat -hoitopolkua, jolla onnistuttiin vähentämään tupakoivien äitien määrää. Kampanjan paras oppi on Mähösen mukaan tullut asiakkailta itseltään. Heillä on ollut vahva toive siitä, että asiat puhutaan suoraan, mutta ihmisen yksilöllistä tilannetta kuunnellen. Asiakkaat ovat kokeneet motivoivaksi myös häkämittarit, joilla elimistön häkäpitoisuutta mitataan uloshengityksestä.

Asiakkaat kokivat häkämittarit motivoiviksi

”Olemme pyrkineet kannustamaan, emmekä mottimaan tai heristämään sormea menneisyydelle.
Kun nikotiinituotteiden käytöstä kysytään suoraan, ihmiset alkavat itse tuottaa lopettamispuhetta.
Tämä pätee sekä kouluihin että neuvoloihin.”

Haastavimpia asiakkaita neuvoissa ja kouluissa ovat Mähösen mukaan moniongelmaset henkilöt,
joilla elämänhallinta on hukassa. Silti myös heidän kanssaan kannattaa puhua tupakka- ja
nikotiinituotteiden käytöstä.

”Jotkut onnistuvat murheistaan huolimatta lopettamaan ja alkavat sen seurauksen arvostaa
itseään aiempaa enemmän.”