fbpx

”Joukkueurheilu on hyvä ympäristö ehkäistä nuorten nikotiinin käyttöä”

Savuttomien nikotiinituotteiden käytön lisääntyminen näkyy lääkäri Maria Juuselan vastaanotolle tulevien nuorten oireissa. Juuselan mukaan myös urheilevat nuoret käyttävät nikotiinia, mutta käyttöön puuttumiseen on urheiluseuroissa hyvät edellytykset.

Maria Juusela on kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri ja perehtynyt myös muun muassa urheilulääketieteeseen sekä tupakka- ja nikotiiniriippuvuuteen. Juuselalla itsellään on kaksi koripallon maajoukkuetasolla pelannutta lasta. 

”Seura- ja maajoukkuetason urheilupiireissä en ole henkilökohtaisesti nähnyt nikotiinituotteiden käyttöä. Suurempi nikotiinituotteiden käyttäjäryhmä ovatkin todennäköisesti nuoret, jotka eivät urheile.”

Potilastyössä Juusela on kuitenkin havainnut, että savuttomien nikotiinituotteiden käyttö on lisääntynyt myös urheilua harrastavien teini-ikäisten parissa.

Nuoret ovat alttiita savuttomien nikotiinituotteiden käytölle

THL:n julkaiseman Kouluterveyskyselyn 2023 tulokset eivät yllätä Juuselaa. Kouluterveyskyselystä ilmeni muun muassa, että nuorten sähkösavukkeiden käyttö on lisääntynyt. Myös Juuselan omien kokemusten perusteella nuoret ovat hyvin alttiita savuttomien nikotiinituotteiden – kuten sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien – käytölle.

Oireet voivat kertoa nikotiiniriippuvuudesta

Juuselan vastaanotolle on tullut nuoria, jotka ovat esimerkiksi pyörtyneet selittämättömästä syystä, voineet huonosti tai kokeneet epämääräistä ahdistusta. Kysyttäessä on selvinnyt, että nuori on käyttänyt jo jonkin aikaa säännöllisesti nikotiinituotteita.

 ”Kun asiaa on selvitetty, on paljastunut, että taustalla on nikotiiniriippuvuus.”

Juuselan mukaan onkin tärkeää, että lääkärit kysyvät nikotiinituotteiden käytöstä, sillä nikotiini voi olla monien somaattisten oireiden taustalla. Nikotiinilla on vaikutusta myös joidenkin lääkitysten pitoisuuksiin, mikä voi vaikuttaa haitallisesti terveydentilaan.

Nikotiini voi olla monien somaattisten oireiden taustalla

Savuttomien tuotteiden haittoja ei tiedosteta

Tupakoinnin haitat urheilussa on tunnistettu yleisesti, sillä tupakointi heikentää elimistön hapenottokykyä. Nikotiinin vaikutuksia ei välttämättä tiedosteta samalla tavoin.

Juuselan vastaanotolla on käynyt liikunnallisia nuoria, jotka ovat pitäneet savuttomia nikotiinituotteita vaarattomina. Jotkut myös uskovat nikotiinin parantavan urheilusuoritusta.

”Nikotiini ei paranna suorituskykyä. Jos näin olisi, nikotiini olisi urheilussa kiellettyjen aineiden listalla.”

Juuselan mukaan nikotiini vaikuttaa koko kehoon, mikä on urheilusuorituksenkin kannalta negatiivista.

Nikotiinituotteita käyttävä antaa tasoitusta kaverille

” Nikotiinituotteita käyttävä antaa tasoitusta kaverille. Välittömien vaikutusten lisäksi nikotiinilla on haitallisia vaikutuksia esimerkiksi palautumiseen ja elimistön puolustusjärjestelmään. Huippu-urheilijalla infektiot voivat pilata koko kisakauden.”

Valmentajan määriteltävä rajat

Joukkueurheilu on Juuselan mielestä oivallinen ympäristö nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

 ”Monissa joukkueissa nikotiinituotteiden käyttö on jo lähtökohtaisesti kielletty, ja pelaajat kirjoittavat sitoumuksen nikotiinittomuuteen. Mikä todellisuudessa määrittää sääntöjen rajat, on kuitenkin valmentaja omalla toiminnallaan ja esimerkillään näille lapsille ja nuorille.”

Mitä nuorempi käyttäjä on, sitä vakavammat ovat haitat terveydelle

 Juuselan mukaan olisi tärkeää välittää valmentajille objektiivinen käsitys nikotiinista ja sen haitallisista ominaisuuksista, jotta heillä olisi eväitä tuoda tietoa nuorille ja puuttua käyttöön. Mitä nuorempi käyttäjä on, sitä vakavammat ovat haitat terveydelle.

”Jos valmentaja näkee nikotiinituotteiden käyttöä, hänen tulisi puuttua siihen välittömästi henkilökohtaisella keskustelulla pelaajan kanssa. Tarvittaessa myös hoitoon ohjaus on tärkeää.”