fbpx

Verkoston kannanottoja

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä on ehdottanut tupakkalakiin muutoksia, joiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Savuton Suomi 2030 -verkosto  antaa tukensa työryhmän ehdotuksille.

Savuton Suomi 2030 -verkosto: Tulevan hallituksen sitouduttava tupakkalain tavoitteen toteuttamiseen

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotusten tulee näkyä hallitusohjelmassa. Tupakka on edelleen hyvin merkittävä ennenaikaisten, mutta estettävissä olevien kuolemien aiheuttaja.  Se on myös keskeinen väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttaja. Nikotiiniriippuvaisen sukupolven syntyminen on ehkäistävä. Lue lisää

Verkoston jäsenten kannanottoja

EHYT ry: Nikotiiniton Suomi saavutetaan nuorten ympäristöihin vaikuttamalla

Erityisen kannatettavia ovat EHYT ry:n näkemyksen mukaan toimenpide-ehdotukset, jotka liittyvät nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisyyn. Nuoria voidaan suojella tehokkaasti käytön aloitukselta nostamalla tupakka- ja nikotiinituotteiden ikärajat 20 ikävuoteen. Lisäksi valtionavustusten perusteena tulee olla sitoutuminen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisemiseen, mikäli toiminta kohdistuu alaikäisiin. Lue lisää

Filha ry: Tiekartta tupakoimattomaan ja nikotiinittomaan Suomeen julkaistu

Pasiivista tupakansavulle altistumista on vähennettävä, sillä altistumiselle ei ole turvarajoja. Asuntoyhteisöille tulee antaa oikeus tehdä ennemmistön äänillä päätös tupakointikiellosta.  Tupakoinnin lopettamisen tukea kehitettävä; hyvinvointialueilla tulisi olla tarjolla monipuolisia vieroitusmenetelmiä. Lue lisää

Suomen ASH: Tupakansavulle altistumiselta suojeltava kotioloissa

Asuntoyhteisöjen tupakointikieltoa on helpotettava lainsäädännön avulla siten, että tupakoinnin voi kieltää yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Nykyinen lainsäädäntö ei riitä suojelemaan tupakansavulle altistumiselta asuntoyhteisöissä, Suomen ASH ry painottaa. Lue lisää

Suomen Sydänliitto: Voisiko Suomi olla nikotiinivapaa maa?

Vaikka Suomessa tupakointi on vähentynyt ilahduttavan paljon viime vuosikymmeninä, työtä nikotiinituotteiden haittoja vastaan täytyy jatkaa. Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala kannustaa seuraavaa eduskuntaa tarttumaan tuoreen tupakkaraportin ehdotuksiin. Lue lisää