fbpx

Savuton Suomi 2030 -verkosto: Tulevan hallituksen sitouduttava tupakkalain tavoitteen toteuttamiseen

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotusten tulee näkyä hallitusohjelmassa, korostaa Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtaja professori Kari Reijula.

Savuton Suomi 2030 -verkosto painottaa, että tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä on tehnyt perusteellista työtä pohtiessaan tupakka- ja nikotiinipolitiikkamme kehittämistä. Verkosto antaa täyden tukensa työryhmän ehdotuksille, joiden avulla voidaan vähentää tupakoinnista ja nikotiinin käytöstä aiheutuvia vakavia terveydellisiä haittoja ja mittavia kustannuksia yhteiskunnalle.

”Tupakka on edelleen hyvin merkittävä ennenaikaisten, mutta estettävissä olevien kuolemien aiheuttaja.  Se on myös keskeinen väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttaja. Tämän vuoksi on tärkeää, että seuraavassa hallitusohjelmassa sitoudutaan työryhmän ehdotusten toimeenpanoon”, korostaa professori Kari Reijula.

Savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttamisen kannalta on ratkaisevaa, miten uusien nikotiinituotteiden käytön yleistyminen torjutaan.

”Tällä hetkellä niiden markkinointi on karannut käsistä ja saatavuus on helppoa.  WHO:n tupakkasäätelyä pohtinut arvostettu tutkijaryhmä suositteli jo vuonna 2021 julkistetussa kattavassa raportissa varhaista puuttumista nikotiinituotteiden lisääntyneeseen käyttöön.  Tupakoinnin vähentyessä tupakkateollisuus pyrkii tuomaan markkinoille uusia nikotiinia sisältäviä tuotteita, joilla saadaan aikaan nikotiiniriippuvuus ja pysyvä asiakkuus. Surullista on, että markkinointi kohdistuu lapsiin ja nuoriin, joilla riippuvuuden kehittyminen tapahtuu lyhyessä ajassa ja käytön seuraukset voivat olla vakavia. Lainsäädännöllä on viipymättä puututtava nykytilanteeseen, jotta estetään laajamittainen nikotiiniriippuvuus ja pahimmassa tapauksessa uusi nikotiiniriippuvainen sukupolvi”, toteaa Reijula.

Nikotiinista vieroitus kannattaa myös taloudellisesti

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä ehdottaa myös tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tuen tehostamista. Savuton Suomi 2030 -verkosto näkee tämän olennaisena asiana edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Tehostuva tupakasta ja nikotiinista vieroitus vähentää sosiaalista eriarvoisuutta, sillä tupakointi ja niihin liittyvät sairaudet sekä riski kuolla ennenaikaisesti ovat yleisempiä alemmissa sosiaaliluokissa.

”Lopettamisen tukea ja nikotiiniriippuvuuden tehokasta hoitoa tulee saada mahdollisimman helposti. Apua pitää olla saatavilla kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskontakteissa eri puolella maata.”

Professori Reijula korostaa, että tällä tavoin voidaan merkittävästi vähentää väestön sairastumista keskeisiin kansantauteihin sekä samalla saavuttaa suuria taloudellisia säästöjä terveydenhuollon kustannuksissa.

Nikotiiniriippuvaisen sukupolven synty ehkäistävä

Nikotiini on voimakas riippuvuutta aiheuttava aine, jolla on vaikutuksia erityisesti kehittyvien aivojen toimintaan. Nikotiini on myrkyllistä riippumatta siitä, missä muodossa se nautitaan.

” Nikotiiniriippuvuuden haltuunotto on keskeinen asia. Työryhmän ehdottama tupakka- ja nikotiinituotteiden ikärajan nosto 20 ikävuoteen olisi merkittävä toimi, jolla vaikutetaan erityisesti tuotteiden aloitus- ja kokeiluikään”, korostaa Savuton Suomi 2030 verkoston tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja yleislääketieteen erikoislääkäri Mikael Ekblad, joka oli myös tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän jäsen.

Mikael Ekblad korostaa, ettei tupakkalain tavoitteeseen päästä nykyisillä toimilla, vaan tarvitaan työryhmän ehdotusten toimeenpanoa tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi.

”Nuuskan käytön yleisyys on merkittävästi lisääntynyt. Esimerkiksi ammattiin opiskelevista pojista nuuskaa käytti päivittäin 16 prosenttia vuonna 2021 ja 20–34-vuotiaista miehistä 12 prosenttia.  Nuuskatuotteet ovat usein kehitetty houkutteleviksi nuorille, uusille potentiaalisille käyttäjille. Työryhmän ehdotus matkustajatuonnin kieltämiseksi vähentäisi nuuskan saatavuutta ja käyttöä Suomessa sekä suojaisi nuoria nikotiiniriippuvuudelta”, painottaa Ekblad.