Uusien nikotiinituotteiden käyttö yleistynyt nuorten keskuudessa

Sähkösavukkeiden käyttö on yleistynyt nuorten keskuudessa. Nuoret kokeilevat myös markkinoille tulleita nikotiinipusseja, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta Kouluterveyskyselystä 2023.

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lasku on hidastunut tai kääntynyt jopa nousuun, ilmenee juuri julkaistusta Kouluterveyskyselystä 2023. Esimerkiksi perusopetuksen 8. ja 9.-luokkien pojilla päivittäisen tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkösavukkeen käytön lasku pysähtyi vuoteen 2021.

Sähkösavukkeiden päivittäisen käytön väheneminen pysähtyi vuosina 2021–2023, ja niitä vähintään kerran tai päivittäin käyttäneiden nuorten osuudet lisääntyivät. Muun muassa perusopetuksen 8. ja 9.-luokkalaisilla sähkösavuketta käyttäneiden osuus kasvoi tyttöjen osalta selvästi ja pojilla palasi vuoden 2019 tasolle. Vuonna 2023 sähkösavukkeita käytti päivittäin perusopetuksen 8. ja 9. luokkien pojista seitsemän ja tytöistä kuusi prosenttia, kun vastaavat luvut olivat vuonna 2021 pojilla kolme ja tytöillä yksi prosentti. Lisäksi lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijoilla sähkösavukkeiden käyttö lisääntyi.

Sähkösavukkeiden kokeileva käyttö yleistyi myös peruskoulun 4.–5. luokkalaisilla. Pojista seitsemän ja tytöistä kolme prosenttia oli kokeillut sähkösavuketta ainakin kerran.

Nuorilta kysyttiin ensimmäistä kertaa nikotiinipusseista, joiden myynti vapautettiin huhtikuussa 2023, suunnilleen aineistonkeruun puolivälissä. Myynnin vapautuminen ei oletettavasti näy kyselyn tuloksissa.

Silloin tällöin tai päivittäin nikotiinipusseja kertoi käyttäneensä perusopetuksen 8. ja 9. luokkien pojista 11 ja tytöistä kolme prosenttia, lukion 1. ja 2. vuoden pojista seitsemän ja tytöistä kaksi prosenttia sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojista 21 ja tytöistä kahdeksan prosenttia. Yleisintä nikotiinipussien käyttö oli ammattiin opiskelevista 1. ja 2. vuosiluokan pojilla, joista nikotiinipusseja ainakin kerran on käyttänyt 42 prosenttia ja päivittäin käyttää viisi prosenttia.

Tupakointi on vähentynyt vuodesta 2021 tai pysynyt samalla tasolla. Yleisintä tupakointi on ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla, mutta se väheni edelleen. Vähintään kerran tupakoineiden määrä laski lukio- ja ammattikoulutuksessa. Myös nuuskaa vähintään kerran käyttäneiden osuus laski, mutta päivittäisen käytön muutokset vuodesta 2021 olivat pieniä. Ammattiin opiskelevilla pojilla päivittäinen käyttö kuitenkin yleistyi.

Lähteet
THL: Kouluterveyskysely 2023 (pdf)
THL: Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitostyypeittäin 2017–2023 (pdf)