Nikotiinipussien nikotiinin enimmäismääräksi 20 mg

Suomessa ei saa myydä 28.9.2023 alkaen yli 20 mg nikotiinia sisältäviä nikotiinipusseja.

Valtioneuvosto vahvisti päätöksellään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) huhtikuussa 2023 tekemän väliaikaisen päätöksen, joka kielsi saattamasta markkinoille 20 mg tai sitä enemmän nikotiinia sisältäviä nikotiinipusseja. Kielto koskee nikotiinipussien myyntiä ja markkinoille saattamista.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea linjasi huhtikuussa 2023, että nikotiinipusseja ei voida enää luokitella lääkkeiksi. Fimean tulkinta vapautti nikotiinipussien myynnin Suomessa, ja niitä on voinut myydä siitä lähtien ilman erillistä myyntilupaa. Tämän jälkeen nikotiinipusseihin on sovellettu kemikaalilainsäädäntöä ja tupakan vastikkeita koskevia tupakkalain säännöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan tupakkalain muutosesitystä, joka saattaisi nikotiinipussit kattavammin tupakkalain sääntelyn piiriin. Lisäksi valtiovarainministeriö esittää, että nikotiinipusseja verotettaisiin tupakkaverolain perusteella.

Lähde
Sosiaali- ja terveysministeriö (21.9.2023): Markkinoilta kielletään nikotiinipussit, joissa on 20 milligrammaa tai enemmän nikotiinia