Nuuskan terveyshaitat tunnetaan huonosti – tieto lisää lopettamishalukkuutta

Varuskunnissa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan lopettamishalukkuus oli kolminkertainen niillä nuuskan käyttäjillä, jotka pitivät nuuskaa terveydelle haitallisena verrattuna niihin, jotka eivät pitäneen nuuskaamista kovin haitallisena.

Puolet päivittäin nuuskaa käyttävistä ja puolet päivittäin tupakoivista halusi lopettaa tupakkatuotteen käytön. Lopettamishalukkuus ei ollut yhteydessä koulutustaustaan. Lopettamishalukkuus oli kuitenkin kolminkertainen niillä nuuskaajilla, jotka pitivät nuuskaa terveydelle haitallisena verrattuna niihin, jotka eivät pitäneen nuuskaamista kovin haitallisena.

Tutkimus toteutettiin vuosina 2014–2016 ja siinä selvitettiin nuorten aikuisten miesten nuuskan käyttöön ja tupakointiin liittyviä tottumuksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn vastasi 4 706 varusmiestä, joiden keski-ikä oli 19,4 vuotta.

Tietoa nuuskan haitoista lisättävä

Tutkimuksen tulokset tukevat varhaisen terveyden edistämisen merkitystä, tarvetta lisätä tietoa nuuskan kielteisistä terveysvaikutuksista ja koukuttavuudesta sekä kertovat tarpeesta kehittää kannustavia menetelmiä vieroittautumiseen.  

Nuuskaa käytettäessä veren nikotiinipitoisuus nousee nopeasti ja pitoisuus on pitkäaikaisesti korkea. Tämä lisää nikotiiniriippuvuuden riskiä säännöllisessä käytössä. 

Tutkimuksessa lähes 90 prosenttia päivittäin tupakoivista tunnusti tupakoinnin terveydelle haitalliseksi, mutta vain puolet nuuskan käyttäjistä piti nuuskaa haitallisena.

Riippuvuusaste oli samankaltainen tupakoitsijoilla ja nuuskaajilla: puolet päivittäin tupakoivista sekä nuuskan käyttäjistä oli vähäisesti nikotiiniriippuvaisia ja neljäsosan riippuvuus oli voimakas tai erittäin voimakas.

Lähteet
Filha ry (11.10.2023): Nuuskan terveyshaitat tunnetaan huonosti – tieto lisää lopettamishalukkuutta
Nature journal (13.9.2023): Factors predicting willingness to quit snus and cigarette use among young males