Hallituksen esitys nikotiinipusseista lausunnoille

Hallituksen esityksen myötä nikotiinipussit ja muut savuttomat nikotiinituotteet otettaisiin tupakkalain piiriin nykyistä kattavammin.

Tupakkalakiin lisättäisiin savuttoman nikotiinituotteen määritelmä, joka kattaisi nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet.

Nikotiinipusseista kiellettäisiin nuoria houkuttelevat maut. Lisäksi tuotteiden nikotiinirajaksi säädettäisiin 20 milligrammaa nikotiinia grammassa tuotetta, vähittäismyynti säädettäisiin luvanvaraiseksi, etämyynti kiellettäisiin ja pakkauksiin vaadittaisiin terveysvaroitukset.

Tuotteiden maahantuonnille säädettäisiin rajoituksia. Yksityishenkilö saisi tuoda maahan enintään 500 grammaa vuorokaudessa savuttomia nikotiinituotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksessa ei ole Suomen tupakkalainsäädännön mukaisia varoitusmerkintöjä. Nykyisin raja on 1 000 grammaa.

Tavoitteena ehkäistä nikotiinipussien käyttöä nuorten keskuudessa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi huhtikuussa 2023, ettei nikotiinipusseja enää luokitella lääkkeiksi. Siitä lähtien nikotiinipusseja on voinut myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa.

Hallituksen esityksen tavoitteena on ehkäistä mm. harmaata tuontia ja laitonta kauppaa. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä nikotiinipussien käyttöä nuorison keskuudessa.

Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lähde
Sosiaali- ja terveysministeriö (13.10.2023): Hallituksen esitys nikotiinipusseista ja muista savuttomista nikotiinituotteista lausunnoille