Nikotiinipussien vahvuuksille uusia rajoituksia – lapsia ja nuoria suojeltava nikotiinimyrkytyksiltä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt kieltää 20 mg tai sitä enemmän nikotiinia sisältävien nikotiinipussien myynnin ja markkinoille saattamisen Suomessa. Päätöksellä halutaan estää vahvoista nikotiinipusseista terveydelle aiheutuvat vaarat. Nikotiinimyrkytysten riskiryhmässä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Kielto tulee voimaan 21.6.2023.

Myynnissä olevat nikotiinipussit saattavat sisältää suuriakin määriä nikotiinia, joka on terveydelle ja ympäristölle vaarallinen kemikaali. Nikotiinipusseja on voinut myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa ja nikotiinipitoisuusrajaa huhtikuun alusta lähtien.

”Nikotiinia 20 mg tai sitä enemmän sisältävät nikotiinipussit voivat olla hengenvaarallisia vauvoille ja pienille lapsille. Vaikka toistaiseksi vakavilta myrkytystapauksilta on vältyttykin, vakava vaara on todellinen”, toteaa ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen Tukesin tiedotteessa.

Nikotiinipussit houkuttelevat erityisesti nuoria

Tukesin mukaan nikotiinipussien pakkaukset ja tuotteiden maut on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat erityisesti nuoria käyttäjiä. Nikotiinipussien pakkauksiin ei usein ole selkeästi merkitty nikotiinin määrää yleisesti käytetyillä mitta-asteikoilla, joten kuluttajan voi olla vaikeaa päätellä miten vahvasta tuotteesta on kyse.

Myrkytystietokeskuksen mukaan nikotiinipusseihin liittyvät vuosittaiset myrkytyskyselyt ovat lisääntyneet aikavälillä 1.1.2017– 31.12.2022. Kyselyitä tuli vuonna 2017 yhteensä 11, mutta vuonna 2022 jo 51. Alle 18-vuotiaita koskevien kyselyiden osuus on kasvanut 27 prosentista (2017) 49 prosenttiin (2022), ja osuus on ollut vuosina 2019–2021 huomattavan korkea (57–66 %).

Nikotiinipussien myyntikieltoa valmistellaan

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea linjasi huhtikuun alussa, että nikotiinipusseja ei pääsääntöisesti enää luokitella lääkkeiksi. Siitä lähtien pusseja on voinut myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa ja nikotiinipitoisuusrajaa.

Tällä hetkellä nikotiinipusseihin sovelletaan kemikaalilainsäädäntöä ja tupakan vastikkeita koskevia tupakkalain säädöksiä soveltuvin osin. Sosiaali- ja terveysministeriö on tupakkalain muutosesityksen luonnoksessa kuitenkin esittänyt, että nikotiinipusseja ja niitä läheisesti muistuttavia tuotteita säädettäisiin samalla tavalla kuin suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa, purutupakkaa ja nenänuuskaa. Tämä tarkoittaisi nikotiinipussien myynnin, muun luovuttamisen ja välittämisen kieltoa sekä maahantuonnin pääasiallista kieltoa.

Lähde
Tukes (14.6.2023): Nikotiinipussien vahvuuksille uusia rajoituksia – 20 mg tai enemmän nikotiinia sisältävät pussit poistettava markkinoilta