Kotien savuttomuutta helpotettava uudessa tupakkalaissa

Tupakkalaki on uudistumassa, ja Savuton Suomi 2030 -verkosto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa lakiesityksestä. Verkosto esittää lakiin useita parannuksia, kuten tupakointikiellon helpottamista taloyhtiöissä.

Ympäristön tupakansavu on syöpävaarallinen aine, eikä sille altistumiselle ole suojarajaa. Nykyinen menettelyprosessi parveketupakoinnin kieltämiseksi on kuitenkin osoittautunut monimutkaiseksi ja hankalaksi toteuttaa. Savuton Suomi 2030 -verkosto ehdottaa, että tupakkalakiin kirjataan säännös, joka mahdollistaa tupakointikiellon asuntoyhteisöissä enemmistöpäätöksellä.

Kotiin kulkeutuva tupakansavu on yhä terveysriski suurelle määrälle ihmisiä. Suomen ASH ry:n vuoden 2020 loppupuolella teetättämän kyselytutkimuksen mukaan noin 800 000 kerrostaloasukasta altistuu kotonaan muiden tupakansavulle. Tämä määrä on noin puolet kaikista Suomen kerrostaloasukkaista. Kyselyn mukaan tupakansavu myös häiritsee 82 prosenttia niistä, joiden kotiin kulkeutuu tupakansavua.

Verkoston esityksiä tupakkalakiin

Savuton Suomi 2030 -verkosto painottaa lausunnossaan, että tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä teki perusteellista työtä pohtiessaan tupakkapolitiikkamme kehittämistä. Työryhmän ehdotukset saivat laajasti hyväksyntää, mutta monet niistä on jätetty huomiotta tupakkalain muutosesityksessä. Verkoston mukaan tupakkalain muutosesitys ole riittävä.

Verkosto esittää mm. seuraavaa:

Tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikäraja tulisi nostaa 20 vuoteen. Tätä ikärajaa tulisi soveltaa myös näiden tuotteiden maahantuontiin ja hallussapitoon.

Tupakan ja nuuskan matkustajatuonti. Savuton Suomi 2030 -verkosto ehdottaa, että EU:n ulkopuolelta verovapaasti maahan saa tuoda 40 savuketta, 10 sikaria, 20 pikkusikaria ja 50 grammaa piippu-, savuke- ja vesipiipputupakkaa. Nuuskan käytön leviämisen ehkäisemiksi, erityisesti nuorten keskuudessa omaan käyttöön tarkoitetun nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan maahantuonnin raja tulee laskea tasolle 100 grammaa/vuorokausi.

Yleiset tupakointikiellot. Tupakkalain ja Savuton Suomi 2030 -verkoston yksi tärkeimmistä tavoitteita suojella lapsia ja nuoria sekä edistää nikotiinittomia elinympäristöjä. Savuton Suomi 2030 -verkoston mukaan lapset ja nuoret joutuvat olemaan asemalaitureilla ja bussipysäkeillä, jolloin myös niiden tulee olla savuttomia.

Vieroitusneuvonnan puhelinnumero tupakkapakkauksiin. Savuton Suomi 2030 -verkosto ehdottaa, että tupakkapakkausten varoitusmerkintöjen yhteyteen laitetaan maksuttoman Stumppi-neuvontapuhelimen puhelinnumero.

Tupakkatuotteiden esilläpitokiellon tulisi koskea myös myyntiä kansainvälisessä meriliikenteessä käytettävällä aluksella.

Uudet nikotiinituotteet. Tupakkalain määritelmissä pitää ottaa huomioon, että tupakka- ja nikotiiniyritykset kehittävät jatkuvasti uusia tuotteita, joiden markkinoille tuloa on vaikea ennakoida. Savuton Suomi 2030 -verkosto ehdottaa, että tupakkalain määritelmiä täsmennetään siten, että sinne lisätään nikotiinia sisältävät tupakan vastikkeet, jotka muistuttavat käyttötarkoitukseltaan tupakkatuotetta ja sisältävät nikotiinia, mutta eivät sisällä tupakkakasvia.

Siirtymäaika yhdenmukaisille tupakkapakkauksille. Savuton Suomi 2030 -verkosto ei kannata pitkää siirtymäaikaa yhdenmukaisille tupakkapakkauksille ja muille nikotiinituotteille, vaan katsoo, että 6 kk on riittävä aika vaadittavien muutosten tekemiseen. Pitkät siirtymäajat ovat tupakkayhtiöiden perinteinen viivytystaktiikka, jos ne eivät pysty muuten estämään lainsäädäntöä.

Tutustu tarkemmin Savuton Suomi 2030 -verkoston lausuntoon.