Tupakkaveron korotus kaventaa terveyseroja

Tupakoinnin väheneminen on yksi tärkeimmistä terveyden tasa-arvoa parantavista tekijöistä, sillä tupakoinnissa on suuret erot eri koulutusryhmien välillä. Tupakkaveron korottaminen on paras tapa vähentää tupakointia.

Yleisintä tupakointi on matalasti koulutettujen keskuudessa, ja miehet tupakoivat naisia yleisemmin. Jos matalasti koulutettujen tupakointi laskisi korkeasti koulutettujen tasolle, tupakoinnista aiheutuva kuolleisuuden epätasa-arvo vähenisi miehillä 10 prosenttia ja naisilla 5 prosenttia, todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa tutkimusraportissa.

THL:n mukaan joka toinen tupakoija kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin, mikäli jatkaa tupakointia. Joka kolmas syöpä johtuu tupakasta, ja tupakka on tärkein riskitekijä joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa.

Tutkimusraportissa korostetaan, että tupakkatuotteiden hinnan korottaminen on tehokkaimpia tapoja vaikuttaa erityisesti nuorten aikuisten ja matalassa sosiaalisessa asemassa olevien henkilöiden tupakointiin. Systemaattinen kirjallisuusselvitys kokosi 1150 tieteellistä tutkimusta tupakoinnin vähentämistoimenpiteiden vaikutuksista. Selvityksen mukaan tupakkatuotteiden verotus pienentää sekä tupakan kulutusta että tupakointikertoja.

Raportissa viitataan muun muassa pohjoismaiseen tutkimukseen vuodelta 2014. Tutkimus osoitti, että tupakan hintojen 10 prosentin kasvu vähentää kulutusta noin 4 prosenttia.

Väestö suhtautuu myönteisesti tupakkaveroon

Tupakkatuotteiden tiukemmalla verotuksella ja niiden käytön rajoituksilla on myös laaja väestön tuki.

Suomalaisten suhtautuminen tupakointiin on muuttunut dramaattisesti 50 vuoden aikana. Aiemmin tupakointi oli arvostettu tapa, mutta nykyään useimmat ihmiset paheksuvat sitä. Muutos asenteissa johtuu tieteellisten tutkimusten tuloksista, tiedotuskampanjoista ja savuttomien ympäristöjen yleistymisestä. Suomessa enemmistö väestöstä suhtautuu myönteisesti tupakkapoliittisiin toimenpiteisiin, mikä osaltaan helpottaa tupakan verottamista.

 

Lähde
THL: Tutkimuksesta tiiviisti 12/2020. Tupakkatuotteiden veronkorotus vähentää terveyseroja (pdf)